I sitt forslag redegjør TaekwonDo- og crossfit-treneren for en rekke helsebringende effekter av forslaget.

– Dette er et ønske fra en av mange trenere for barn og ungdom i Andøy kommune, som jeg tror mange andre trenere er enige i. Fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig. Det har en rekke helsefordeler, og gir et godt grunnlag for bedre fysisk og psykisk helse gjennom hele livet. Tidlig fysisk aktivitet gjør at det blir en vane å trene.

– Trening reduserer risikoen for fedme og overvekt, gir bedre hjertehelse og kondisjon. I tillegg er det positivt for vekst, leddbånd og sener. Trening bedrer koordinasjon, balanse og gjør at kroppen enklere kan slappe av. Det gir i sin tur bedre søvn og mental helse.

– I tillegg indikerer sammenfatninger av studier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon, angst og adferdsproblemer hos barn og unge. Mye tyder også på at trening kan gi et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning og økt tro på egen mestring samt økt trivsel.

– Ifølge studier fra 2012 som er gjennomgått av Kunnskapsdepartementet, viser forskning at spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring.

– Hvor mye man skal trene er individuelt, men man bør delta på fysisk aktivitet flere ganger i uken, og det bør innebære mer enn å gå en tur eller gymtimene på skolen.

Teigen peker på at mange barn og unge har et for lavt aktivitetsnivå, og at gratis hall-leie kan tilrettelegge for et enda bredere spekter av aktivitetstilbud.

– Poenget er at vi kan gjøre en stor forskjell med å tilby et bredt spekter av treningsformer som vil passe for den enkelte. Alle liker ikke fotball eller kampsport - da må man tilby andre grener også. Dette er viktig forebyggende arbeid, og kommunen bør se viktigheten av det. Her viser jeg også til Fysak-kravene som kommunen er pålagt av fylket, skriver Teigen.

– Jeg tør påstå at mange ville nok kunne starte opp en gruppe eller drive med noe de brenner for, og er gode på - om det hadde vært enklere å starte opp og drive en klubb eller aktivitet. Mange grener kan ha sitt virke innunder en og samme klubb eller idrettslag. Men dette med hall-leie påvirker alle.

– Derfor skulle jeg ønske at alle som driver med barne- og ungdomsaktiviteter fikk gratis hall-leie. Som trener legger man ned mangfoldige timer i planlegging, kjøring, møter og treninger. I tillegg skal man måtte samle inn penger, og hall-leie bidrar til å øke behovet for dette.

Dette øker også prisen på aktivitetstilbud - og det er mange grunner til å vurdere innføring av gratis hall-leie, mener Teigen.

– For hva med familiene som ikke har økonomi til dette? Skal ikke idrett være for alle? Man vet at enkelte barn må velge mellom aktiviteter, og enkelte spør ikke hjemme om de kan få begynne på aktiviteter, nettopp fordi de vet at foreldrene har dårlig økonomi. Det bør ikke være slik i dagens samfunn. Det er for dyrt å trene og delta på aktiviteter. Foreldrene pålegges å kjøpe dyre drakter, kontigenter, forsikring og behøvelig utstyr. Det blir dyrt selv for familier med ett barn og to inntekter. Men det er kanskje særlig enslige forsørgere med flere barn på ulike aktiviteter som ikke har råd til dette.

– Når klubber sliter med å betale hall-leie, blir det å legge ned tilbudet et tema. Det bør vi unngå. Vi trenger mangfoldet av treningstilbud, og aktiviteter for alle. Jeg ønsker at Andøy kommune kan se på hva flere av våre nabokommuner har gjort - og innføre gratis hall-leie. Sats på ungdommen, få barn og unge på trening, oppfordrer Teigen.