Seniorforsker Anne-Katrine Lundeby ved Nifes bruker dioksiner som et eksempel. I villaks ble det målt 0,99 nanogram toksiske ekvivalenter per kilo villaks, og 0,52 nanogram på oppdrettslaks. Et nanogram tilsvarer en milliarddels gram.

Det ble altså målt 90 prosent mer dioksiner i villaks enn i oppdrettslaks. Mange av dioksinene er svært giftige for mennesker og pattedyr.

Til sammenligning er det målt 0,82 og 0,83 nanogram dioksiner i sild og makrell. I torsk er verdiene lavere fordi miljøgiften akkumulerer seg i levra, ikke i fiskekjøttet.

Produserte fiskefôr for 2,7 milliarder på Myre 2016 ble nok et rekordår for Biomar, både i omsetning og volum. Nå planlegger de videre utvikling av fabrikken på Myre. Andøy

Undersøkelsen baserer seg på prøver fra 100 oppdrettslaks og 100 villaks, som er fanget på ulike steder fra Andøy i sør til Øst-Finnmark i nord, 20 hvert sted. Undersøkelsene har resultert i en vitenskapelig rapport, som 11 forskere står bak. Forskerne trekker klare konklusjoner i sin rapport:

– Funnene av dioksiner og PCB er signifikant høyere i villaks enn i oppdrettet laks, skrives det i rapporten. Samme funn har forskerne gjort når det gjelder andre uønskede stoffer.

Tøffe tider i fôrbransjen til tross så er Skretting fornøyde: - 2016 vårt beste driftsår noensinne Fabrikksjef ved Skretting på Børøya i Hadsel, Kjell-Åge Stikholmen, forteller om tøffe tider for en bransje med overkapasitet. Samtidig har fabrikken hatt sitt beste driftsår noensinne. Fôr

Forskerne ved Nifes tilskriver de gode tallene for oppdrettsfisken til fôret laksen får.

-Fiskeforet inneholder i dag mindre fiskeolje enn tidligere, og det var nettopp fiskeoljen som var kilden til mange av de uønska stoffene i fôret, mener Nifes-forskerne.

Arne Otto Olsen leder Biomar-fabrikken på Myre. Han er ikke overrasket over funnene fra Nifes.

– Alle ingrediensene i fiskefôret er gjennomanalysert før det settes i produksjon. Dette er kunnskap som vi i industrien har hatt, men som vi kanskje ikke har vært flinke nok til å fortelle om, sier Olsen.

Mattrygghet står veldig høyt på prioriteringslista for selskap som Biomar, understreker han.

– Betyr slike undersøkelser noe for dere?

– Om det betyr noe for fôrindustrien vet jeg ikke, men for oppdrettsbransjen er dette positive nyheter. Slike undersøkelser kan bidra til at det blir et positivt syn på fiskeoppdrett.

– Da blir det lettere å selge fisken?

– Ja, det er ingen grunn til å ikke spise oppdrettslaks.

Vesterålen har to store fôrfabrikker. For begge er dagens Nifes-melding gode nyheter.

Lite

Forskerne understreker at det generelt er lave verdier av miljøgifter i fisk. Og på andre områder skårer villaksen godt.

– Forskingsarbeidet viser at villaksen har mer av næringsstoffene jern, kopper, sink og selen, og det er et mer gunstig forhold mellom omega-3 og omega-6 i villaks enn i oppdrettslaks, sier Nifes-forsker Lundeby. Hun understreker at «en får fortsatt god effekt av omega-3 i oppdrettslaks selv om det er en lavere omega-3-omega-6-ratio i denne fisken».

Fakta fra studien:Mindre av disse miljøgiftene i oppdrettslaks enn i villaks:

  • dioksiner

  • PCB

  • bromerte flammehemmere

  • sprøytemiddel DDT, toksafen, dieldrin, lindan, klordan, heksaklorbenzen og Mirex

Mer av disse næringsstoffa i villaks enn i oppdrettslaks:

  • selen

  • kopper

  • sink

  • jern

  • gunstig omega- sammensetning.