Utbyggingen av steinbruddet mellom Kirkåsen og Vestmarka sto på pause etter finanskrisa, men det ble bevegelse i prosjektet i fjor. Tanken var å få i gang første del av prosjektet, blant annet ved å utnytte massene i steinbruddet. Nå ser det imidlertid ut til at Georg A. Ellingsen AS nok en gang trykker på pauseknappen.

– Selskapet er allerede involvert i Frydelund Strand-prosjektet. For oss vil det være ufordelaktig med to prosjekter på Sortland samtidig, sier Geir Abel Ellingsen, daglig leder i Georg A. Ellingsen AS.

Selskapene som eier prosjektet som kommer ved parkeringshuset i sentrum har sendt inn byggesøknad (se egen sak). Det er usikkert når forhåndssalg av leiligheter kan legges ut.

– Reguleringen er i orden, men jeg tør ikke tippe når vi kan se for oss salgsstart, sier Geir Abel Ellingsen, som representerer Georg A. Ellingsen AS sine interesser i prosjektet.