I august eksporterte Norge sjømat for 12,5 milliarder kroner. Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med august i fjor.

– Det er særlig høye volum og priser på laks som er driveren for eksportrekorden i august. Dette er tidenes beste enkeltmåned for laks målt i verdi, mens det er augustrekord for sei, ørret, hyse og hele hvitfiskkategorien, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech, i en pressemelding.

Hittil i år har eksportverdien for norsk sjømat vokst med 21,2 milliarder kroner, til en samlet verdi av 94 milliarder kroner, sammenlignet med de åtte første månedene i 2021.

– Samtidig er vi inne i en periode med høy inflasjon, lavere kjøpekraft, utfordrende logistikk og økte produksjonskostnader. I tillegg er en styrking av kronen mot euro, som vi har sett i august, en utfordrende eksportfaktor. Det gjør at det fortsatt er krevende tider å drive global handel i, understreker Grønbech.

Sammenlignet med fjoråret faller hjemmekonsumet av sjømat i Europa.

– Dette er som forventet, da det i år er flere som reiser på ferie og spiser måltidene sine utenfor hjemmet, sier Grønbech.