Sortland bibliotek inviterer i kveld til debatt med følgende spørsmål:

Bygger vi skolen i myra eller blir det omkamp?

Ane Høyem er debattleder. Kommunedirektør i Sortland, Rita Johnsen, står for innledningen.

Paneldeltakere:

  • Fremskrittspartiet - Maroun Abou Zeid

  • Venstre - Ketil Olsen

  • Høyre - Grete Ellingsen eller Beate Bø Nilsen

  • Senterpartiet - Willy Vestå

  • Miljøpartiet De Grønne - Toine C. Sannes

  • Arbeiderpartiet - Fred Frivåg

  • Rødt - Christoffer Ellingsen

  • Sosialistisk Venstreparti - Sigrid Randers-Pehrson

  • Industri- og næringspartiet