I den ortodokse kalendere er dette påskeuken, og mandag var andre påskedag i den ortodokse kirken.

Derfor var det pyntet med gule servietter og fargede egg da frivillige og ukrainere var samlet til påskemåltid.

Dette er den tredje påsken siden krigen brøt ut i Ukraina.

Tilstelningen var et initiativ fra ukrainere bosatt i Sortland, som har fått et tilbud og en sosial møteplass gjennom Sortland Røde Kors.

Bordet var dekket med med tradisjonelle ukrainske påskeretter. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

Det er bare flyktninger opptil 60 år som får norskopplæring i regi av NAV i kommunen.

Men flyktninger kommer i alle aldre.

Sortland Røde Kors Jørunn Knutsen forteller at fredagssamlingene for ukrainerne er ment både som en arena for å samle flyktningene sosialt. Og for å hjelpe dem å lære norsk.

Ukraina er et stort land, og flyktningene kommer fra ulike kanter av landet. Familien kan være lagt unna.

– Når vi hadde første møte her. Både første, andre og tredje gangen. Da var det masse folk her, men de kjente ikke hverandre, så det var en møteplass for at de skulle få seg venner, sier Knutsen.

De frivillige inviterer også flyktningene for å feire blant annet jul og påske, forteller Knutsen. Men denne gangen var det de som ble invitert.

Sammen med ukrainerne er Tamara. Hun er fra Belarus, men har bodd 22 år i Norge. Under påskemåltidet fungerer hun som tolk for ukrainerne. Til høyre Jørunn Knutsen i Sortland Røde Kors. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

I disse lokalene møtes de. Mange kan fra før lite språk utenom ukrainsk og russisk, men her lærer de litt etter litt.

Jørunn Knutsen forteller at to frivillige, pensjonerte lærere står for norskopplæringen.

Det var både taler og sang, og god mat. Ordfører Grete Ellingsen var også tilstede. Foto: Ole-Kristian Anfinsen
Det ble uttrykt stor takknemlighet for innsatsen som er lagt ned for å skape en møteplass. Foto: Ole-Kristian Anfinsen
Foto: Ole-Kristian Anfinsen
Foto: Ole-Kristian Anfinsen