Nedre Skolevei 5 (Gnr 64, bnr 205) er solgt for kr 1.200.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Christina Ulriksen (09.08.2017)

Havnegata 1 A (Gnr 65, bnr 959) er solgt for kr 7.250.000 fra C Pro Eiendom as til Primex Myre as (10.08.2017)

Gnr 75, bnr 108 er overdradd fra Astri Kristianne Knudsen og Einar Gudmund Knudsen til Tor Magne Nordheim (10.08.2017)

Gnr 76, bnr 91 er solgt for kr 1.550.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Mihai Patrascu (11.08.2017)

Gnr 58, bnr 59 er solgt for kr 540.000 fra Kim Terje Hansen til Ørjan Jakobsen (16.08.2017)

Andel av Gnr 56, bnr 2 er solgt for kr 60.000 fra Einar Ole Oskar Haugen til Elvenesstrand Eiendom as (17.08.2017)

Andel av Gnr 56, bnr 2 er solgt for kr 60.000 fra Karstein Ingvar Gullvik til Elvenesstrand Eiendom as (17.08.2017)

Gnr 76, bnr 172 er overdradd fra Johnny Åsen og Solbjørg Rønning Åsen til Benedikte Martinsen Åsen og Tom Martinsen Åsen (18.08.2017)

Herr Mortensensvei 5 (Gnr 65, bnr 125) er overdradd fra Torolf Edgar Lund til Lilly Lund (18.08.2017)

Andel av Gnr 65, bnr 695 er overdradd fra Torolf Edgar Lund til Lilly Lund (18.08.2017)

Andel av Strandveien 11 (Gnr 65, bnr 16) er overdradd fra Torolf Edgar Lund til Lilly Lund (18.08.2017)

Vornesveien 23 (Gnr 65, bnr 474) er overdradd fra Oddvar Isak Peder Antonsen til Inger Jannie Antonsen, Elin Kumar, Barry Vornes og Tone Vornes (21.08.2017)

Andel av Vornesveien 23 (Gnr 65, bnr 474) er overdradd for kr 750.000 fra Inger Jannie Antonsen, Elin Kumar og Tone Vornes til Barry Vornes (21.08.2017)

Gnr 75, bnr 59 er overdradd fra Benedikte Martinsen Åsen og Tom Martinsen Åsen til Johnny Åsen og Solbjørg Rønning Åsen (24.08.2017)

Alsvågveien 91 (Gnr 62, bnr 49) er solgt for kr 1.150.000 fra Tony André Johansen til Stian Mikal Hansen (28.08.2017)

Gnr 62, bnr 34 er solgt for kr 700.000 fra Ellen Mari Kristoffersen til Atle Harald Hansen (28.08.2017)

Salget omfatter også Alsvågveien 66 (Gnr 62, bnr 36)

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 134

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 135

Gnr 50, bnr 2, fnr 2 er solgt for kr 475.000 fra Inger Johanne Sumstad til Helge Ingar Hansen og Berit Margrethe Paulsen (28.08.2017)

Gnr 82, bnr 20 er overdradd for kr 250.000 fra Grethe Alfhild Ødegård til Hjertrud Konstanse Johnsen og Steffen Cornelius Nordgård (28.08.2017)

Gnr 65, bnr 1008 er solgt for kr 41.580 fra Bjørn Rasmussen og Torgunn Henriette Rasmussen til Myre Kysthotell as (29.08.2017)

Gnr 41, bnr 203 i Bodø kommune er overdradd fra Ole Bernhard Kaalhus til Ada Kaalhus (29.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Løkkeveien 51 (Gnr 58, bnr 698, seksjon 28) i Stavanger kommune

Overdragelsen omfatter også Løkkeveien 51 (Gnr 58, bnr 698, seksjon 29) i Stavanger kommune

Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 42 i Øksnes kommune

Gnr 70, bnr 1, fnr 116 er overdradd fra Ole Bernhard Kaalhus til Ada Kaalhus (29.08.2017)

Andel av Gnr 81, bnr 114 er overdradd for kr 100.000 fra Marie Gamst Enoksen til Ron Kjetil Hamansen (30.08.2017)

Andel av Sommarøyveien 21 (Gnr 64, bnr 108) er overdradd for kr 300.000 fra Leif Henning Hanssen til Torunn Janne Larsdatter Holm (31.08.2017)

Gnr 76, bnr 111 er overdradd fra Helfrid Kristine Knudsen til Svein Tore Knudsen og Sigrunn Johanne Kristiansen (31.08.2017)

Kilde: Statens kartverk