I to år har Håvard Solhaug fungert som distriktssjef i Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt etter at Erik Furevik sa opp jobben og flyttet sørover.

Den nye lederen får ansvaret for et stort distrikt på 19 kommuner, inkludert hele Vesterålen. Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser.

I tillegg til ny sjef i Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt skal det også ansettes nye sjefer i Sør-Trøndelag, Vestfold og Oslo/Akershus.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lyst ut alle de fire stillingene samtidig og kan derfor ikke gi opplyse hvilken stilling den enkelte har søkt på.

Det er Harstad Tidende som først publiserte søkerlisten.

Blant de 123 søkerne finner vi kommunalsjef, brannsjef, lærer, rektor, kjøpmann, daglig leder og personlig trener. 19 kvinner og 104 menn.

14 personer har fått innvilget unntak fra offentlighet. 13 av dem er menn. En mann (43) har trukket søknaden.

Her er hele listen.

 • Jørgen Haagensli (61), seniorrådgiver brann og redning, Oppdal.

 • Ove Thorsen Stokkeland (59), leder stab, Skien.

 • Frode-Andre Larsen (53), driftsleder, Bjerkvik.

 • Khang Huynh (42), forretningsutvikler, Lørenskog.

 • Jørgen Lesund (35), politibetjent, Heimdal.

 • Rolf Magnus Holden (46), seniorrådgiver, Stavern.

 • Torbjørn Alvin Hansen (46), brannsjef, Larvik.

 • Jan Anders Solli (61), lektor, Sandefjord.

 • Per Egil Fiske (50), adjunkt, Kvanne.

 • Anita Presthus (41), politioverbetjent, Harstad.

 • Karl Erik Thomassen (50), politioverbetjent, Harstad.

 • Lasse Horvik (50), stabssjef, Trondheim.

 • Kent-Magne Berg (46), enhetsleder, Trondheim.

 • Chanour Aviva Magnolia (34), lærer, Strømmen.

 • Odd-Ivar Bjørnstadbråten (47), spesialpedagog, Husøysund.

 • Trond Espen Aalberg (47), implementation manager, Tiller.

 • Petter Aamodt Evjen (32), seksjonssjef, Sandefjord.

 • Robin Alexander Jespesen Miller (29), sikkerhetsleder, Ohio.

 • Jaan Tore Gregersen (48), politiførstebetjent, Sandefjord.

 • Adrian Hegge (34), politioverbetjent, Larvik.

 • Sonja Mari Berg (55), leder, Brekstad.

 • Thomas Olsen (43), stabsoffiser, Harstad.

 • Johan Harris-Christensen (48), banksjef, Horten.

 • Kristel Bredahl (34), faglærer, Harstad.

 • Are Brodtkorb (42), rådgiver, Harstad.

 • Ronny Gustad Skeie (47), bataljonssjef, Buvika.

 • Tore Walden (48), fagdirektør, Ranheim.

 • Bent Andre Støyva (50), sjefingeniør, Arendal.

 • Asbjørn Lysgård (48), sjef styrkeproduksjon, Oslo.

 • Andreas Withbro (45), rektor, Sandefjord.

 • Rune Bratlie (53), seniorrådgiver, Klokkarstua.

 • Nicolai Kihle (38), seksjonsleder, Tønsberg.

 • Tony Hermansen Holt (32), seksjonssjef, Ramsund.

 • Muhammad Mujtaba Mastoor (42), arbeidssøker, Asker.

 • Stine Christensen (29), stabsarbeider, Heimdal.

 • Martin Danielsen (35), politibetjent, Stjørdal.

 • Kai Andre Frebergsvik (57), kjøpmann, Tønsberg.

 • Mikal Kristensen (34), politibetjent, Harstad.

 • Steinar Helgersen (51), Stavern

 • Kjersti Haug (40), branninspektør, Skatval.

 • Bent Anders Salberg (54), stabssjef, Belgia.

 • Johan Løberg Tofte (54), seksjonssjef, Fjellhammer.

 • Jahn-Erik Solheim (41), politioverbetjent, Harstad.

 • Bjørn Nyheim (54), sjef operasjonsseksjonen, Hagan.

 • Torje Rødskjegg (36), kontorsjef, Larvik.

 • Håvard Danielsen (45), teamleder, Sem.

 • Thomas Lende Røed (50), chief operating officer, Eidsmarka.

 • Carl Martin Andersen (38), sivilforsvarsadjutant, Fjerdingby.

 • Kjell-Ivar Sormerud (49), jobbsøker, Hokåsen.

 • Robin Lande Bang (36), sanitetsbefal, Nøtterøy.

 • Tom-Arvid Kongsgård (48), rådgiver, Trondheim.

 • Morten Engen Jacobsen (39), politioverbetjent, Sortland.

 • Andree Bye Olaussen (42), avsnittsleder, Oslo.

 • Martin Øyen Eikebø (30), førstekonsulent, Trondheim.

 • Magnus Jonsrud Kaardahl (44), salgsingeniør, Horten.

 • Robert Dahl (53), personlig trener, Oslo.

 • Lars Fossum (57), seksjonssjef, Trondheim, Stavern.

 • Tom Reppesgård (49), avdelingsleder, Stavern.

 • Thomas Elier Sandvik (49), kommunalsjef, Hamarvik.

 • Charlotte Nøstan (32), adjunkt, Trondheim.

 • Rune Morten Jarwson (49), seksjonsleder, Trondheim.

 • Christian Baug (36), rådgiver, Trondheim.

 • Mona Kvistnes (51), seksjonsleder, Vestskogen.

 • Sondre Varpe (39), senior inspektør, Tønsberg.

 • Eirik Bjerkestrand (38), major, Charlottenlund.

 • Ben-Thore Hansen (34), offiser, Sandefjord.

 • Espen Tapper Saastad (50), enhetsleder, Stavern.

 • Mary-Ann Manningen (49), seksjonsleder, Skoppum.

 • Elin Mari Kilen (45), Steinkjær.

 • Geir Joar Skilbred Bakken (45), business controller, Brevik.

 • Kjetil Haugen (58), varabrannsjef, Bodø.

 • Wenche Roos (58), kontorsjef, Tolvsrød.

 • Aleksander Ulvik (34), produksjonsleder, Frosta.

 • Hans Are Dahl (48), trafikkoperatør, Råde.

 • Synne Camilla Aspås (39), stabssjef, Dal.

 • Hans-Audun Galleberg (32), politibetjent, Holmestrand.

 • Lars Reidar Jensen (50), politioverbetjent, Stavern.

 • Stig Cato Magnussen (57), beredskapsrådgiver, Flatåsen.

 • Mats Aas (37), rådgiver, Tønsberg.

 • Truls Wagener (50), rektor, Oslo.

 • Henrik Tiller Andersen (39), avdelingsleder, Tønsberg.

 • Trond Johansen (48), fagutvikler, Harstad.

 • Lasse Grøndal (53), daglig leder, Oslo.

 • Linda Camilla Strømsod (49), chief operation officer, Hønefoss.

 • Tom Myrvold (53), sjef virksomhetsstyring, Brekstad.

 • Geir Arne Rundholt (51), regionsjef, Gjerdrum.

 • Henrik Brokke (54), nestleder beredskap, Skien.

 • Magnus Aastrøm (39), Trondheim.

 • Håvard Østby (54), chief of people, Tolvsrød.

 • Emil Wettermark Roligheten (26), mesterinstruktør, Sandefjord.

 • Odd Inge Nilsen (46), orlogsmester, Kragerø.

 • Leif Erik Andreassen, politioverbetjent, Stavern.

 • Tina Espnes (38), butikkmedarbeider, Sistranda.

 • Ingeborg Skretting Hasli (48), leder beredskap, Grimstad.

 • Marianne Holtberg (35), Hurdal.

 • Espen Haugseth (46), sivilforsvarsinspektør, Krokkleiva.

 • Isabell Sjøgren (37), rådgiver, Krokstadelva.

 • Cato Ravnås (48), student, Holmestrand.

 • Benjamin Thovsen (33), avdelingssjef, Oslo.

 • Erlend Vandsvik (54), beredskapssjef, Heimdal.

 • Espen Solemdal (48), politioverbetjent, Tønsberg.

 • Eva Sjøholt-Sandvik (51), politistasjonssjef, Oslo.

 • Fredrik Aavik Hellan (44), manager, Charlottenlund.

 • Jacob Helgersen (38), innsatsstyrkesjef, Tønsberg.

 • Jon-Andre Bergman (47), seksjonssjef, Oslo.

 • Jonas Olsen (36), innholdsprodusent, Trondheim.

 • Martin Stensby (55), rådgiver, Horten.

 • Jørgen Haagenrud (44), servicesjef, Skarnes.