Under skreifestivalen er Skreikonferansen et fast innslag. Neste år går konferansen av stabelen tidlig i mars og under headingen «De høye bølgene» tar man for seg fokus på de store utfordringene vi står overfor. Videre på konsekvensene de urolige tidene har på næringa.

– Torsken skaper store verdier for Norge når den passerer grensene, og det skjer i en stadig mer urolig verden. Skreikonferansen 2023 tar deg ikke inn i smult farvann. Den introduserer deg derimot for stødige navigatører og sjøkartene du trenger når de høye bølgene bryter, heter det i programmet til konferansen.

Varmere klima

Verden må handle umiddelbart for å unngå klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær. Hvordan vil det grønne skiftet påvirke torskenæringen, direkte og indirekte? Blir også tema denne dagen.

– Hvordan utvikler vi ei næring der energi brått kan være mangelvare og uten omstilling er en klimatrussel? spør arrangøren i programmet.

Videre heter det at i krig og pandemi øker prisen for innsatsfaktorene i torskenæringen og på produktene den eksporterer, mens kapitalen prøver å finne tryggere havner.

– Hvilke utfordringer - og muligheter - gir dyrtida for torsken? blir også tatt opp under konferansen.

Som avslutning på Skreikonferansen, blir det sedvanlig debatt. Årets debatt vil bli en kickstart på høstens kommunevalg, og arrangørene inviterer lokalpolitikere fra ulike fiskerisamfunn langs kysten til å delta her.