Da lekteren med 2.500 tonn stein ble tauet til Andenes, ble et viktig navigasjonsmerke i havna skadet. Nå utbedres dette.

– I forbindelse med dette bes skipstrafikken i havna vise hensyn, sier Odd Bernt Mevold.

Da lekteren med steinmasser til arbeidet som pågår på moloene ble tauet til Andenes for noen uker siden, kom det store fartøyet i kontakt med en overet i havna. Overet-en ble bøyd, og kom kraftig ut av posisjon.

Havneleder Odd Bernt Mevold sier til Andøyposten at dette utgjorde en fare for trafikken som kom inn i havna fra øst, og som navigerte ut fra dette merket.

– Merket var så mye ute av posisjon at det ville sende skip inn på en farlig kurs. Skaden ble derfor meldt inn umiddelbart, og vi er glade for at nautisk avdeling grep fatt i dette så raskt. Nå byttes overet-en ut med en ny, sier Mevold.

– Arbeidet med denne reparasjonen pågår hele uka. Vi ber skipstrafikken i havna vise aktsomhet mens dette pågår. Det benyttes både undervannsrigg og dykkere i arbeidet, og vi har opplevd at båter har passert i høy hastighet og uten å lytte på kanal 16, der de har lytteplikt.

– Jeg henstiller alle om å vise aktsomhet av hensyn til dykkerne og arbeidet som gjøres, sier Mevold.