Onsdag hadde ordfører Karianne Bråthen i Øksnes besøk av samferdselsråd Wilfred Nordlund (Sp), samt Geir Jørgensen og Magne Berg i Statens Vegvesen. Utpå dagen ble de tatt med på befaring i krysset mellom Moloveien og Innfartsveien på Sommarøy. Veien er hovedinnfartsvei for tungbiler som skal inn til havna, og i vintersesongen er ikke det rent få.

Selv om ikke veien er prioritert fra kommunalt holdt når det kommer til veiinnspill til Regional Transportplan, som skal si noe om hvilke fylkeskommunale veiprosjekter som skal prioriteres, ønsket ordføreren å vise gjestene hvor trafikkbelastet denne strekninga er.

– Ingen god vei å gå langs

I de minuttene følget sto i krysset fikk de selv se stor trafikk, mye tungtransport – og unger på vei hjem fra skole. Innfartsveien har ingen gang- og sykkelvei eller belysning. Den har også områder med bratte steinfyllinger som går rett ned i sjøen, uten beskyttelse av autovern. Flere tusen vogntog kjører langs veien årlig, som også brukes av myke trafikanter – selv om det er mulig å bruke Sommarøyveien noen hundre meter lenger opp.

– Det er ingen god vei å gå langs, med tanke på at det er hovedinnfartsåra for tungbiler til industriområdet, sa Berg til VOL.

Det er foreløpig ikke søkt om penger til tiltak, og trolig vil det heller ikke komme med det første.

– Vi må forholde oss til det som ligger i økonomiplan, og der er det ikke penger til denne veien. Vi har en begrenset pott med penger, som vi må rette dit det trengs mest. Og ifølge statistikken er ikke dette en veldig ulykkesbelastet vei, sa Jørgensen.

Fakta på bordet

Jørgensen hadde følgende råd til ordføreren:

– Først må dere få fakta på bordet når det kommer til trafikken – og se hva datene sier. Vi forholder oss til ulykkesstatistikk når vi prioriterer. Så må dere bruke de opp mot prosessen rundt regional transportplan.

Ordføreren mente det kunne være aktuelt å søke på midler til holdningsskapende arbeid, samt trafikksikkerhetsmidler når det pågående gang- og sykkevei-prosjektet i Alsvåg er ferdig.