Hadsel Frivilligsentral har tidligere fått 200.000 kroner fra kommunen i tillegg til det statlige tilskuddet på over 300.000.

Men i budsjettforslaget for 2017 klarte hverken rådmannen eller posisjonspartiene å se muligheten til å opprettholde samme bevilgningsnivå som tidligere.

– Det merkes, sier styreleder Inger-Else Moe Sjøvoll

Gjennom året tilbyr foreningen blant annet besøkstjeneste, en annerledes julaften,  norskkurs, rusleturer og ledsagertjenste.  Men med nesten 200.000 kroner mindre i kassen i år, blir det riktig nok merkbart for både driften og ansatte.

Bare en ansatt

Moe Sjøvoll ble innsatt som styreleder i Hadsel Frivilligsentral for snart to år siden.

– Vi vet det er vanskelige økonomiske sitasjoner i kommunen og at det er mange som vil ha penger, understreker hun.

Konsekvensene for frivilligsentralen i Hadsel er mange. Konstituert daglig leder Elisabeth Karstad må tre tilbake til stillingen som medarbeider og er fra i år alene som ansatt. Den midlertidige stillingen som har vært, måtte også falle bort.

­– Nå ligger trykket på Elisabeth her, smiler Moe Sjøvoll motivert. Sammen er de fornøyde med å få en arbeidssøker fra Nav til hjelp i et halvår.

Kutt i alle ender

Hvilke tjenester, tilbud og prosjekter som nå vil falle bort, kan ingen av dem si sikkert.

– Vi har forsøkt å få ned kostnadene den siste tiden og heldigvis gikk det. Men det hjelper dessverre ikke når det nå er kuttet i den andre enden, sier Moe Sjøvoll.

Ikke øremerket

I fjor sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til frivilligsentralene til kommunene.

Frem til å år har sentralene fått et direkte tilskudd fra departementet på inntil 310.000 kroner, under forutsetning av minst 40 prosent lokal finansiering og at det må være en daglig leder i 100 prosent stilling. Nå fordeles midlene særskilt innenfor rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år.