Det opplyser politikere fra Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet under en felles pressekonferanse på grensen mellom Troms og Nordland mandag formiddag. Førstekandidatene Margunn Ebbesen, Høyre, Kjell-Børge Freiberg, Frp og Dagrun Eriksen, KrF, er til stede på pressekonferansen.

2018?

Veiprosjektet skal settes i gang i begynnelsen av neste stortingsperiode forutsatt at Stortinget er enig i regjeringens forslag. Regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere peker på at prosjektet dermed er flyttet frem fem år. Etter den forrige Nasjonale Transportplan skulle oppstart skje i 2023.

Nasjonal Transportplan skal legges fram før påske. Ifølge partiene inngår følgende i planen:

* Tjeldsund bru mot Harstad til veien møter Bypakke Harstad.

* Tjeldsund bru mot Sortland til Langsvassbukt.

Kjell-Børge Freiberg, Frps førstekandidat i Nordland, opplyser at det detaljplanleggingen ikke er ferdig. Han vil ikke spekulere i hvilke løsninger det blir.

I første omgang er det satt av 300 millioner kroner til detaljplanlegging fra 2018.

– Jeg har tro på at byggestarten ikke blir om veldig lang tid. Nøyaktig byggestart vil vi ikke kunne si nå, men det blir så raskt som mulig.

Han mener 6. mars fremstår som en merkedag. Et av landsdelens største veiprosjekt skal realiseres.

– Jeg er veldig glad for at dette blir prioritert og igangsatt. Vi som bor her, og er kjent med strekningen, vet at trailere ligger strød i enkelte deler av dagens transé. Det hindrer næringsaktivitet. Derfor er dette en merkedag.

Milliarder

Den nye veien vil koste 8,7 milliarder kroner, seks milliarder kroner mer enn først beregnet.

Detaljene i planen er ikke ferdig, men så langt er det opplyst at ikke hele prosjektet er finansiert, men bare biter av det. Det opplyses samtidig at veien skal finansieres etter den såkalte OPS-modellen, som er forkortelsen for Offentlig-privat-samarbeid. Veien skal finansieres, bygges og driftes i samarbeid med private aktører.

Glad ordfører

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo er fornøyd med at det nå blir tidlig oppstart av Hålogalandsveien.

– For det første er jeg glad de er så tydelig på at det skal være tidlig oppstart og den kommer til å ligge fremst i NTP. Det har vært mitt og Vesterålen Regionråd sin klare tilbakemelding, sier Bjørkmo. Hun er imidlertid bekymret for de såkalte tre armene inn til Vesterålen, Harstad og mellom Evenes og Narvik.

– Jeg er litt bekymret for at de ikke er mer presise og konkrete på de tre armene. På direkte spørsmål svarer de veldig vagt om disse strekningene. De kunne sagt at når vi er ferdig med denne delen, så skal vi ta det. Det gjør de ikke og det gjør meg spent på om dette blir mer presisert i Nasjonal Transportplan når den legges frem, sier hun.

Bjørkmo mener også Freiberg og Margunn Ebbesen driver med feilinformasjon når de påstår at 8,7 milliarder legges i potten fra regjeringen.

– Det er feil. For veien er et såkalt offentlig privat samarbeid. Det vil si at en privat instans skal drifte veien. I tillegg vil den finansieres av bompenger delvis. De går ikke inn på fordelingen her, og det burde de. For det er direkte feil å si at regjeringen bruker 8,7 milliarder her, sier Bjørkmo og legger til:

– I og med at dette er et delvis bompengefinansiert prosjekt og at det også er et OPS-prosjekt, så kunne de likeså godt finansiert de tre armene også.

Stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen reagerte kraftig da han så uttalelsene fra Bjørkmo på VOL i dag. Han kontaktet oss dermed med følgende uttalelse.

–Jeg reagerer kraftig på det Tove Mette Bjørkmo sier om at vi driver med feilinformasjon. Det er ikke feil at det ligger 8,7 milliarder i potten. Alle milliardene er lagt i potten i NTP og 7,7 av de bevilges av staten, mens 1,1 av de finansieres av bompenger, sier han.

– Dette betyr at prosjektet i all hovedsak er statlig finansiert. Jeg vil også poengtere at denne regjeringen har gjort et stort løft på samferdsel og tar en langt større del av utgiftene i forbindelse med veiutbygging, sier han.

Gudmundsen reagerer også på Bjørkmos uttalelser rundt OPS.

– Hun påstår at det ikke er et statlig finansiert prosjekt siden det er et OPS-prosjekt. Det er feil. Ved et OPS-prosjekt er bare betalingsprofilen litt annerledes. Det er en styring av driften på veien. Vår erfaring med denne modellen er at kvaliteten på byggearbeidet blir høy da de som bygger og har ansvar for drift. Vi ser at standarden over tid også blir bedre, sier han.

Skuffet

Også regionrådsleder og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik,  er skuffet over at «de tre armene» ikke er med.

– Det er fint at veien blir prioritert, men vi er samtidig skuffet over at de tre armene inn til Vesterålen, Harstad og Narvik ikke er med, sier Aasvik.

Tidligere i år dro fire regionråd til transportkomiteen på Stortinget og fremhevet viktigheten av disse tre armene.

– Jeg er derfor skuffet over at disse ikke er prioritert. Fisken transporteres hele veien og det er viktig å få hele veien prioritert. Derfor håper jeg noe skjer frem til behandlingen av NTP på Stortinget.

Tillitt til regjeringen

-  Dette var veldig gledelige nyheter for Vesterålen og andre involverte steder langs E10.  Det er viktig for oss å få kortest mulig vei til Evenes og Narvik, både når det gjelder næringsutvikling i forbindelse med togene i Narvik og ikke minst flyplassen på Evenes, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

I motsetning til Tove Mette Bjørkmo som mener at Freiberg og Margunn Ebbesen driver med feilinformasjon når de påstår at 8,7 milliarder legges i potten fra regjeringen, har han en ganske annen oppfatning:

-Jeg er ikke redd for at det ikke legges nok penger på bordet. Jeg har stor tillitt til regjeringen på veisiden og har tiltro til opplysningene som blir lagt frem. Denne regjeringen har virkelig levert når det gjelder vei. Jeg synes det er veldig betryggende at dette går gjennom. Det viser at regjeringen har handlekraft og mener alvor, slår Sture Pedersen fast.

Dette innebærer OPS: Offentlig-privat-samarbeid (OPS) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20–30 år. Selskapet står for finansiering, prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold. Selskapets oppgave er å sørge for at vegen er åpen og tilgjengelig og holder en avtalt standard.