Stortingets næringskomité behandler nå stortingsmeldingen der regjeringen foreslår å avvikle det såkalte pliktsystemet som skulle sørge for råstoff til fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge.

Komiteen har frist til torsdag med å avgi innstilling. Men etter det NTB får opplyst, legges det opp til å utsette behandlingen av saken til høsten.

Alle misfornøyde

Ingen av partiene er fornøyd med dagens ordning. Men verken opposisjonspartiene, regjeringens støttepartier eller Frp og Høyre har vært i stand til å skaffe flertall for alternativer.

SV og Arbeiderpartiet er begge mot forslagene, men uenige om alternativene. SV hevder avviklingen av aktivitetsplikten i realiteten premierer trålrederne for ikke å følge forpliktelsene.

Senterpartiet avviser blankt å fjerne ordningen og har karakterisert fiskeriministerens håndtering av det de ser som nok et liberaliseringsforslag som «arrogant».

Venstre har sagt at de ikke vil støtte forslaget og åpner for å beholde deler av pliktene. KrF vil se pliktsystemet i sammenheng med innstillingen fra Eidesen-utvalget som foreslår omfattende endringer i kvotesystemet.

Kan trekke meldingen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kan fredag komme til å trekke forslaget, som da fortsatt vil være ubehandlet i Stortinget. Etter det NTB forstår er det et sannsynlig utfall av stortingsbehandlingen.

Det vil i så fall påføre fiskeriministeren nok et nederlag etter at Ap, Sp, Venstre og KrF tirsdag samlet seg om å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringa.

– Jobbes for vedtak

Saksordfører Ingrid Heggø (Ap) vil ikke si noe om utfallet av komitébehandlingen torsdag.

– Det jobbes for å få et vedtak. Arbeiderpartiet vil beholde dagens system, men skjerpe inn pliktene, sier Heggø til NTB.

Høyres fiskeripolitiske talsperson Ove Trellevik bekrefter at det har vært diskutert å utsette saken til høsten.

– Men foreløpig er saken ikke utsatt, og da er torsdag datoen og tiden for vedtak. Dette har vært en krevende og vanskelig sak. Høyre ønsker å finne flertallsløsninger som partiene kan samle seg om, sier Trellevik til NTB.