Turneringa går av stabelen hele lørdag. Vi vil sende den i to bolker. Først innledende runder fra 10:00-12:00 og så finaler fra klokken 18:00.

Sendingen blir kommentert av Espen Mowinckel Pettersson og ekspertkommentator, Ken-Thomas Kvæl.

Hva er så taekwon-do?

Oversikt over konkurranseøvelser:

1.) Frisparring:

Dette er en fartsfylt og spennende øvelse hvor det stilles krav til teknikk, fysikk, taktisk klokskap og ikke minst mot.

To utøvere går kamp, hvor man scorer poeng ved hjelp av slag og spark mot fremsiden av overkroppen og hodet til motstanderen. Spark gir flere poeng enn slag, og spark mot hodet gir flere poeng enn spark mot kroppen.

Utøverne deles inn i klasser basert på ferdighet (beltegrad), alder og størrelse og det er forbudt å:

- treffe motstanderen med full kraft

- angripe ryggen eller under beltestedet

- unngå kamp ved å snu seg bort

- gå utenfor ringen (kampområdet)

- falle

Brudd på forbudene kan gi advarsler, minuspoeng eller diskvalifikasjon.

Det er fire dommere som registrerer poeng/treff de ser. Vinneren er den utøveren som etter kampen har flest poeng hos flest dommere. Det gis kun poeng for rene og tydelige treff i kropp og hode.

Skulle kampen bli avbrutt på grunn av skade er det den som var skyld i skaden som taper. Det kan i enkelte tilfeller børe den skadde selv. Denne utøveren kan for eksempel ha tråkket over, eller selv gått inn i en teknikk og blitt skadd.

2.) Mønster

Mønster kalles gjerne for Taekwon-Do sin tekniske identitet og består av 24 forskjellige serier med sammensatte teknikker. Utøverne lærer et nytt mønster for hver grad opp til sort belte, deretter er det flere mønster som skal læres for hver beltegrad. Disse skal utføres så pent og riktig som mulig med kraft, balanse og presisjon. To utøvere med tilnærmet lik grad og alder stiller på matten og går det samme mønsteret. Begge starter på 10 poeng og de fem dommerne trekker etter et fastlagt system poeng for hver feil de registrert hos utøverne. Vinneren er den som står igjen med flest poeng hos flest dommere.

3.) Spesialteknikk

Taekwon-Do er kjent for sine hoppende spark hvor utøveren treffer er mål høyt oppe i luften med foten med forskjellige teknikker. Målet heves for hver runde og den som treffer målet høyest med riktig teknikk og lander støtt vinner.

4.) Knusing

Denne øvelsen skal vise kraften en Taekwon-Do utøver har utviklet i teknikken sin. Tradisjonelt ble treplanker og betong slått og sparket i stykker. I moderne konkurranser benyttes plastplanker som er satt sammen i et spor og designet for å "knekke" dersom de slås eller sparkes hardt nok på. Knusing er forbeholdt voksne utøvere på grunn av den store belastningen den gir på hender og føtter.

Helgens nasjonale forbundsmesterskap vil naturlig nok ha mange lokale deltakere og utøvere fra klubbene i Harstad og ETS, men det kommer også mange tilreisende. For en del av våre utøvere blir dette det største mesterskapet de har vært med på og vi er veldig spente på å se hvordan de håndterer dette.