Etter mange års kamp for ny barnehage, kan unger og ansatte ved Kløvertun barnehage i Alsvåg til sommeren omsider flytte inn i splitter nye Ørntua barnehage ved siden skolen i bygda.

Det gamle barnehagebygget, som fortsatt er i bruk, ble vedtatt solgt av kommunestyret på tampen av 2015. Nå som den nye barnehagen nærmer seg ferdig har eiendomsavdelinga i kommunen begynt å forberede salget. De stiller i den forbindelse spørsmål til politikerne om omregulering av tomta, en sak som skal drøftes i Hovedutvalg teknisk i neste uke.

– Tomten til Kløvertun barnehage er i dag regulert til barnehageformål. Det er grunn til å anta at en eventuell kjøper av eiendommen vil ønske å omregulere tomten til annet formål. Signaler om dette bør gis i et salgsprospekt, skriver eiendomsforvaltninga i saksfremlegget til neste ukes møte.

De ber politikerne diskutere om man kan stille seg positiv til omregulering av barnehagetomta, og om det eventuelt er formål det ikke vil være aktuelt å omregulere den til.