En vesterålsmann er i Hålogaland lagmannsrett frifunnet for anklager om seksuelle overgrep mot sin stedatter. De påståtte forholdene som mannen stod anklaget for ble hevdet å ha skjedd så langt tilbake som i 2009-2010.

Jenta var på tidspunktet under 14 år da de påståtte handlingene skulle ha skjedd. I Vesterålen tingrett ble mannen i fjor høst dømt for forholdene, og fikk da en straff på fengsel i ett år og to måneder. Han ble da også dømt til å betale oppreising på 50.000 kroner til jenta, samt til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger. Han ble i den forbindelse frifunnet for krav om erstatning.

Vesterålingen anket dommen inn for lagmannsretten. Her kom retten til helt motsatt konklusjon av tingretten, og besluttet å frifinne mannen helt å holdent. Fornærmede i saken frafalt kravet om erstatning.