Av straffen er  femmåneder av straffen gjort ubetinget. Mannen har fått 35 dager i fratrekk for tid sonet i varetekt. Det var en uvanlig lang liste av tiltalepunkt andværingen i20-årene måtte svare for. Han var tiltalt for blant annet følgende punkter:

- Tyveri av 7.000 kroner fra Andenes helsesenter

- Tyveri av sykkel

- Tyveri av sykkel

- Tyveri av plenklipper

- Tyveri av plenklipper

- Tyveri av sykkel

- Tyveri av sykkel

- Tyveri av trillebår

- Tyveri av sparebøsse, som inneholdt 3.000 kroner.

- Tyveri av ipad fra venterom ved tannlegekontor

- Tyveri av iphone fra privatadresse

- Tyveri av personbil, som han kjørte til helsesenteret

- Tyveri av en annen personbil, som han kjørte til Bleik

- Tyveri av sykkel. Tyveriet gikk imidlertid skeis, da detoppstod problemer med kjedet på sykkelen.

- Fyllekjøring, i forbindelse med et av de tidligere nevntebiltyveriene. Her må det nevnes at mannen er fradømt retten til å kjøre bil for alltid på grunn av tidligere episoder med ruskjøring.

- Ulovlig kjøp av narkotiske tabletter

- Kjøp og oppbevaring av hasj

- Besittelse av amfetamin og hasj

- Kjøring uten sertifikat, i forbindelse med tidligerenevnte fyllekjøring og biltyverier

- Tyveri av to spareribs fra ICA, til en verdi av 170kroner.

- Tyveri av et sykkelhjul.

- Ulovlig innførsel at et syntetisk narkotikum, oppdaget vedNarvik postkontor.

- Forstyrrelse av den offentlige ro og orden

Siktede er rusmisbruker, og er flere ganger dømt forliknende forhold. Vinningsforbrytelsene har klar sammenheng med hans behov forå få finansiert sitt misbruk. Vedkommende er tidligere idømt samfunnsstraff,men har ikke klart å gjennomføre den. Mannen er imidlertid i dag nærmere å værerusfri enn på svært lang tid.Mannen må i tillegg til fengselsstraffen også betale en bot på 10.000 kroner.