I 2012 og 2013 ble det anmeldt 11 mobbesaker. De tre siste årene er det anmeldt mer enn 20 mobbesaker årlig, mens det så langt i år er anmeldt ti saker. Det viser tall Aftenposten har innhentet fra de tolv politidistriktene i Norge.

Oversikten viser at et betydelig flertall av sakene blir henlagt.

I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to–tre ganger i måneden eller oftere. Det tilsvarer ca. 40.000 elever på 1.–10. trinn.

Tirsdag legger Barneombudet fram sin rapport til FN om hvordan Norge oppfyller barnekonvensjonen. Her kritiserer Barneombudet norsk innsats mot mobbing og vold.

– Vi håper at FN vil lytte til våre innspill. Tilbakemeldingene vil være viktige signaler om hva Norge bør jobbe med, sier barneombud Anne Lindboe.

Barneombudet håper på støtte fra FN i kampen mot mobbing og vold mot barn i Norge.

– Vi har sett mobbesaker som er så alvorlige at barn velger å avslutte sitt eget liv. Mobbetallene er stabilt høye til tross for økt innsats, og rammer både læring, helse og barns mulighet for å utvikle seg, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.

Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år.