Nærings- og fiskeridepartementet varsler dette i en pressemelding tirsdag.

– Dette er en avgjørelse som er tatt ut fra biologiske hensyn, men også etter flere henvendelser fra fiskerinæringen selv. Kystflåten får muligheten til å vente med å fiske til større fisk kommer inn til kysten for å gyte, sier fiskeriminister Per Sandberg i meldinga.

Det er altså snakk om å la fiskere i kystflåten få overføre 20 prosent av kvota si på norsk vårgytende sild, såkalt NVG-sild, til 2018.

Siden større båter kan gå lengre ut på havet for å fylle kvota, får ikke de overført den til neste år.

Håpet er at å minske trykket på småsilda, kan bedre bestandsstabiliteten på sikt.