Rådmannen i Øksnes kommune, Just H. Johansen, redegjorde nylig for et samlet kommunestyre rundt den økonomiske ståa i kommunen.

2,5 millioner i mindre

Her opplyste han blant annet at man i Øksnes i fjor kunne gjøre opp regnskap med et mindreforbruk på ca. 2,5 millioner kroner.

– Det går ikke så verst for kommunen rent økonomisk, selv om vi helt klart har store utfordringer for framtiden, redegjorde Johansen.

ØTLs Jørn Martinussen påpekte at den totale lånegjelden til kommunen tilsvarer hele 73.000 kroner per innbygger eller godt over 300 millioner kroner totalt.

Les også: Gir støtteerklæring til Andøya flystasjon

Samlet

Ordfører Karianne B. Bråthen dro fram viktigheten av et godt og nært samarbeid med kommunens ansatte rundt omkring i enhetene, samt at både private og næringslivet må stå samlet for å stå best rustet for framtiden.

– Hva er viktig å levere av tjenester for befolkningen i framtiden? Dette er viktig for helheten rundt kommunens totaløkonomi. En stor takk og ros til Øksnes kommunes ansatte som bidrar til at vi ikke er på Robek-lista lengre, fastslo Bråthen.

Høyres Vårinn Lassesen poengterte at man står overfor store strukturelle endringer i Øksnes, da spesielt med tanke på skolestruktur.

Les også: Skjebnedag for Øksnes-skolen

– Kan føre galt av sted

Per-Ole Larsen (Sp) viste til noen konkrete forhold i Øksnes.

– Lånegjelda har vokst med flere titalls millioner over kun få år. Det å føre gjelda framfor seg og samtidig få økt premieavviket i samme periode, kan føre galt av sted, advarte Larsen fra talerstolen.

Han mener også at Øksnes kommune bør unngå å kun betale minimumsavdrag på lånemassen.