Mandag var de to travelt opptatt med å rigge kommunestyresalen til tirsdagens folkemøte.

– Vi har ryddet bort bordene, og fylt salen med stoler, slik at flest mulig skal få plass, sier Yngve Laukslett.

Håper det blir smekkfullt

– Håpet er at det blir smekkfullt og at Stortingspolitikerne fra Nordland får et håndfast inntrykk av det engasjementet som rår blant folket i Andøy, sier Sveinung Ellingsen.

– Vi oppfordrer ung som gammel til å komme, og ber folk stille spørsmål til de gjestende politikerne. Så sett av en del av tirsdagen til å delta her. Her får vi snakke direkte med beslutningstakerne, og stille spørsmål til de som skal være med på å avgjøre Andøya Flystasjons fremtid. Så dette er kanskje ett av tidenes viktigste folkemøter i Andøy, sier Yngve Laukslett og Sveinung Ellingsen.

Høyres stortingsrepresentanter stiller ikke

Regionale og fylkespolitikere har også meldt sin deltakelse i møtet. Regjeringspartiet Høyre ser ut til å bli det eneste partiet som glimrer med sitt fravær. Verken Odd Henriksen eller Margunn Ebbesen har prioritert deltakelse i møtet, og uttalte følgende til Andøyaposten da de ble kontaktet om saken mandag.

– Jeg har et lenge planlagt besøk i Sogn og Fjordane på kalenderen min, og hadde ikke mulighet, sier Henriksen.

– For min del er det deltakelse på Nor-Fishing i Trondheim og møter der som forhindrer meg fra å delta, sier Ebbesen til Andøyposten. Hos regionkontoret til Høyre sier Daniel Sørdahl at han oppfattet invitasjonen som svært spesifikk – og at det derfor ikke er innkalt andre enn representantene.

– Beklagelig

– Det synes jeg er merkelig. Det er beklagelig om Høyre ikke stiller her. Stortingsrepresentantene har stedfortredere. I mitt hode burde det være automatikk i at deres vararepresentanter til Stortinget eller andre sendes i deres sted, sier lokallagsleder Yngve Laukslett til Andøyposten.

– Ellers synes jeg jo at våre politikere fra Nordland burde prioritere dette møtet. Når en Nordlandskommune befinner seg i en så ekstraordinær situasjon som dette, og det innkalles til et slikt møte, så burde det få fortrinnsrett og veie tyngst.

– At møter må forskyves, skjer hele tiden, også innen politikken, så det burde man fått til her også. Selv om jeg skjønner at de har det travelt, sier Laukslett.

Sender stortingsvara

Tirsdag morgen hadde Høyre funnet ut at de likevel skal sende en representant til dagens folkemøte.

– Nå er det avgjort at Jonny Finstad, leder i Nordland Høyre og 1. vara til Stortinget, kommer til møte. Som foreningsleder er jeg takknemlig for at noen kommer og sparer lokalforeningen for mye press, men jeg er skuffet over at det kom i «12. time» og etter tilsynelatene press fra media, skriver leder i Andøy Høyre, Yngve Laukslett, på facebooksiden til foreningen Bevar Andøya flystasjon.