Mannen skal ifølge dommen fra Høyesterett ha utført voldtekten sommeren 2010, på en fuktig fest hos en venn av den dømte mannen.

Offeret, som da var 15 år, ble ifølge dommen svært beruset og ute av stand til å ta vare på seg selv, og hun ble lagt i en seng på et soverom.

Utpå natten gikk domfelte og en annen gutt inn på soverommet. Begge kjente fornærmede fra før og visste at hun ikke var fylt 16 år. De to brukte ei ølflaske til å utføre seksuelle overgrep mot jenta.

Les også: Torbjørn (25) fra Andøy vant i Høyesterett

Kun én anket

Vesterålen tingrett fant dem begge skyldige og dømte dem til fengsel i tre år.

Påtalemyndigheten og de domfelte anket straffutmålingen til Hålogaland lagmannsrett, som i november 2011 ga dem fengselsstraff på tre år og fire måneder.

Mannen anket så straffutmålingen helt til Høyesterett, som satte straffen til fengsel i to år og ti måneder. Mannens medtiltalte ble dømt for samme forhold og til samme straff, men hadde ikke anket.

Les også: Frifunnet i Høyesterett

Ble lagt inn

Under soningen ble mannen lagt inn på psykiatrisk sykehus, der det ble foretatt undersøkelser som indikerte at han var lettere psykisk utviklingshemmet.

Han krevde derfor gjenåpning av saken etter straffeprosessloven paragraf 391.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige. De kom frem til at domfeltes evnenivå i juridisk forstand tilsvarte lettere grad av psykisk utviklingshemming, ifølge høyesterettsdommen.

Les også: Tilsto alt i retten

Redusert til halvannet år

Dette førte til at mannen ble løslatt høsten 2015, i påvente av mulig gjenåpning av saken. Han hadde da sonet om lag ett år og to måneder av straffen.

Høyesterett avla i forrige uke dom som ga mannen redusert straff, til fengsel i ett år og seks måneder, som følge av domfeltes psykiske problemer og tidsbruken i saken.