Dermed frigjøres areal som kan benyttes til etablering av ny stasjon for redning, oljevern, brann ovenfor Myre Fryseterminal.

Havnesjef John Danielsen er svært fornøyd med planene. Havneparken var i sin tid opprettet av elevene ved Sommarøy skole for å ha en grønn lunge i havneområdet.

I dag er den innebygd mellom industribygg og moloveien.

– Det er en flott tanke å flytte parken nede ved sjarkhavna, fra parkeringsplassen og til veien over moloen. Da får man et åpent grønnområde som også kan være et visningsrom, sier Danielsen.

I første omgang må det utarbeides reguleringsplaner for de to områdene. Kommunen trenger sårt en ny stasjon for redning, oljevern, brann og det er satt av midler på 2016-budsjettet til en slik etablering, da sannsynligvis i det aktuelle havneområdet.

Tre alternativer

Det er listet opp tre alternativer for hva som skal skje i havna. Det mest aktuelle er kanskje at Havneparken blir fullt endret til industriformål, og det startes opp reguleringsendring for havneområdet i sjarkhavna for å sikre dette for barn og unge.

Men Havneparken skal bestå til området er solgt og bygging settes i gang. Samme utbygger skal også bidra til den nye havneparken med for eksempel lekeutstyr, gapahuk eller liknende.

Styret i Myre sjarkhavn sier i sitt vedtak at de forutsetter å bli samarbeidspartner ved utforming av parken. Det forutsettes at alle kostnader dekeks av Øksnes kommune. Dersom tiltaket ikke er igansatt innen utgangen av 2019, gjelder ikke tillatelsen fra Myre Sjarkhavn AS.