Norges råfisklag skriver torsdag i en pressemelding at partene som forhandler mistepriser for fisk i Råfisklagets distrikt har blitt enige om å innføre en prøveordning med dynamiske minstepriser for torsk.

- I det nye systemet blir ny minstepris beregnet hver 14. dag, og den skal da gjelde i to uker. Beregningen av ny minstepris tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser for fersk og fryst torsk, samt utviklingen i eksportpriser for torskeprodukter, skriver Råfisklaget i pressemeldingen.

Administrerende direktør, Trygve Myrvang, har ledet forhandlingene fra Råfisklagets side og er optimistisk.

- Dette kan være en historisk milepæl hvis forsøksordningen lykkes. Får vi det til å fungere hensiktsmessig vil det være naturlig å utvide det også til andre fiskeslag. Det blir meget spennende å følge utviklingen videre, sier Myrvang i pressemeldingen.

Prøveordningen trer i kraft 3. oktober, og skal i første omgang vare ut året. Det er også enighet mellom partene om å videreføre gjeldende minstepriser for fisk.