Det var verken tips eller mistanke som førte til at politiet oppsøke personen med hjemmebrenningsapparatet. I stedet var det tilfeldighetene som spilte inn.

- De var på stedet i en annen sammenheng og kjente lukta av hjemmebrent. Dermed oppsøkte de personen på privat adresse. Der fant de flere liter med himkok, opplyser operasjonsleder ved Midtre Hålogaland Politidistrikt, Anne Karlsen, til VOL.

Apparatet så bokstavelig talt døden i øynene og ble umiddelbart destruert av politiet.

- Det betyr at det ødelegges slik at det ikke kan brukes mer. Den ferdigproduserte hjemmebrenten ble tømt ut. Intensjonen med disse handlingene er også å forhindre at satsen blir solgt videre, sier hun.

Fikk forelegg

Selv om hjemmebrenning sannsynligvis aldri går av moten, presiserer operasjonslederen at frekvensen av den slags aktivitet ikke er like hyppig som tidligere.

- Inntrykket mitt er at det nok var vanligere før. Folk er klar over konsekvensene og lar derfor være, sier hun.

Personen i det nevnte tilfellet på Sortland, erkjente forholdet på stedet og vedtok et forelegg.

Blandet råstoff

Ifølge Wikipedia, refererer hjemmebrent (også kalt himkok, hemmbrent, heimbrent, heimert eller HB) til brennevin som er fremstilt utenfor ordinære, lovlige produksjonsanlegg. Navnet henspiller i første rekke privat produksjon, men favner også om ulovlig profesjonell produksjon, som ofte er i atskillig større skala.

Tradisjonelt lages hjemmebrent av såkalt sats, som er råstoff som er blandet og satt til gjæring. Mange typer råvarer kan brukes i satsen, men vanligvis er det en blanding av vann, sukker og gjær. Det finnes også flere spesialproduserte gjærtyper til dette formålet. Ferdig korrekt hjemmebrent er nesten ren alkohol (95,6 % og lavere).