Etter en lang prosess søkte Andøy kommune om å få 150 millioner kroner i omstillingsmidler. I revidert budsjett sa regjeringen at kommunen får 80 millioner kroner til omstilling som følge av at nye overvåkingsfly skal stasjoneres på Evenes.

NAROM får 6,6 millioner mer – Skal bruke pengene på best mulig måte – Vi er glad for bevilgningen og skal bruke den til å øke aktiviteten, sier Arne Hjalmar Hansen i Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Utfordrende

Andøy-ordføreren synes det er utfordrende at søknaden, uten begrunnelse, er halvert.  I dag samler han formannskapet, for å avgi en uttalelse til revidert budsjett.  Stortingets reglement hindrer kommunen å møte politikerne direkte. Derfor blir det en skriftlig uttalelse denne gangen, sier Solsvik.

Sanner om omstillingsmidler: – Ekstraordinær stor bevilgning – Dette er en ekstraordinær stor bevilgning, sier kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) om regjeringens forslag om 80 millioner kroner til Andøy. Utkast

Han ønsker en avklaring fra regjeringen, særlig på ett punkt.

– Jeg mener at regjeringen ikke har tatt stilling til hvor stor omstillingsutfordringen til Andøy er, sier Solsvik til Vol.

Regjeringen mener at flytting av de maritime overvåkingsflyene til Evenes vil gi en negativ sysselsettingseffekt på 6-16 prosent. Det laveste anslaget har regjeringen hentet fra en rapport som konsulentselskapet PwC laget. 16 prosent er hentet fra den rapporten som Nordland fylkeskommune laget i forbindelse med omstillingssøknaden. Solsvik er kritisk til at regjeringen henviser til sin egen rapport fra PwC.

–  Det er veldokumentert at PwCs rapport har store svakheter. Ettersom regjeringen opererer med et spenn i sine anslag for sysselsettingseffekten, tas det ikke stilling til søknaden, mener Solsvik.

Andøy får 80 millioner til omstilling – Jeg er meget skuffet – Jeg er meget overrasket og meget skuffet, sier ordfører Jonni Solsvik om meldingen om at Andøy får 80 millioner kroner i omstillingssmidler fra regjeringen. Samler

Andøy-ordføreren takker ikke nei til mer penger fra Stortinget, men ber mest om en prinsipiell avklaring.

–  Rent hypotetisk kunne staten sagt at omstillingsutfordringen til Andøy var på 160 millioner kroner, og at staten ga 50 prosent av denne summen. Da kunne man forholdt seg til det, sier Solsvik.

Han peker på at staten i stedet sier at kommunen får 80 millioner kroner og at resten må løses lokalt og regionalt.

–  Dette skaper utfordringer for oss.

–  Hvordan er det egentlig å være Høyre-ordfører i Andøy i disse dager?

–  Jeg innrømmer gjerne at det er utfordrende, men jeg er valgt som ombud for å ivareta Andøys interesser. Jeg jobber saklig med argumentene, og må være fullstendig fri for partipreferanser.

– Er det så utfordrende at du vurderer ditt medlemskap i Høyre?

– Det ville være helt feil om jeg ikke sørget for at jeg hadde muligheten til å påvirke ved å si farvel til partiet, sier Andøy-ordføreren.