For knappe tre måneder siden, omtrent parallelt, forekom det to tyveri i Vesterålen med en dags mellomrom. Først ble flere båtmotorer stjålet hos en forhandler i Bø, før en mengde dekk forsvant fra Vesterålen dekksenter på Sortland, til en verdi av flere hundre tusen kroner.

Mangler opplysninger

Mens påhengsmotortyveriet ble oppklart et par uker etter det fant sted, står politiet fortsatt på stedet hvil når det gjelder dekksaken.

– Vi har ikke kommet videre i etterforskningen. Vi har ikke fått inn opplysninger som gjør at vi kommer videre. Saken er derfor henlagt, forteller politioverbetjent ved Sortland lensmannskontor, Geir Bendiksen.

Neppe sammenheng

En av utfordringene med både påhengsmotortyveriet, og muligens dekktyveriet, var at utenlandske gjerningsmann sto bak. Derfor blir det ekstra krevende å komme til bunns i saken. Påhengsmotortyveriet i Bø ble da også oppklart etter at mesteparten av tyvgodse ble funnet på en ferge på veg til Tallin.

Men det ser ikke ut til at det er noen forbindelse mellom de to tyveriene.

– Jeg synes det er vanskelig å sette de i sammenheng. Dekktyveri er såpass sjelden. Påhengsmotor-tyveri, eller lignende brekk, er ikke det, har Bendiksen tidligere uttalt til VOL.

Kan tas opp igjen

At en sak blir henlagt, betyr derimot ikke at den ikke kan bli tatt opp igjen. Det kan den.

– Når en politiet henlegger en sak betyr ikke det at den er død. Den ligger fortsatt i våre systemer og kan bevege seg. Dersom for eksempel en person X har en kompis, person Y og ser at sistnevnte oppbevarer det han mener er tyvgods, kan kompisen kontakte politiet. Da vil vi åpne saken igjen, snakke med den mistenkte, koble en politijurist på saken og eventuelt ta beslag. Når det dukker opp informasjon eller opplysninger som er såpass verdifulle at de kan bidra til å føre en sak videre og kanskje til og med løse den, så tar vi den opp igjen, utdyper Bendiksen.

- Ser ikke lyst ut

Per i dag tror han likevel ikke det er veldig sannsynlig at det dukker opp nye opplysninger om dekktyveriet. For selv om politiet gjorde funn på stedet, inkludert fingeravtrykk, fotavtrykk og DNA som har blitt analysert, gav ikke resultatene konkrete svar.

– Når vi ikke har konkret informasjon å jobbe med, blir det vanskelig å komme videre. Akkurat nå ser det ikke så lyst ut, slår Geir Bendiksen fast.