Det går fram av søkerlisten fra departementet. Det er Arne Benjaminsen (52) fra Risøyhamn som har søkt jobben. Han har allerede hatt en lang karriere i det offentlige, både i kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Fiskeridepartementet. Før det jobbet han blant annet som universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø fra 2001 til 2004. Han har vært ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet, og var i en periode konstituert som departementsråd etter Jørn Krogs avgang i 2011. Han er i dag ekspedisjonssjef i departementet. Dersom han får stillingen blir han den nest høyeste byråkraten i Nærings- og fiskeridepartementet.

1Kristine Aune23Butikkmedarbeider / Lørenskog
2Arne Benjaminsen52Ekspedisjonssjef / Oslo
3Stella Bogado33Arbeidssøker / Oslo
4Patrik Cibi39Finansrådgiver / Oslo
5Tonje Mari Dragset33Konsulent / Volda
6Thorbjørn Gaarder61Arbeidssøker / Oslo
7Rajka Johansen37Arbeidssøker / Nissedal
8Ulf Magne Nilsen61Advokat / Sør-Varanger
9Raul Ramirez39Senioringeniør / Oslo
10Elisabeth Roderburg60Konsulent / London, UK