Knut Granlund i Hadsel har bedt kommunen om svar på spørsmål rundt dokumentet Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan. Han spør om kommunen vil vurdere å utvikle en slik plan for kommunen.

Ordfører Siv Aasvik svarer at man i Vesterålen trolig kommer til å ha en interkommunal plan, og eventuelt vurdere samarbeid med frivillige lag og foreninger som kan bidra i så måte.

– Hadsel kommune har over tid forsøkt å få tilsendt oversikt over veteranene i kommunen, men har fått tilbakemelding fra Forsvaret om at dette er unntatt offentlighet grunnet personhensyn. Det vanskeliggjør arbeidet vårt, for å komme i kontakt med veteranene, svarer ordføreren.

Mandag førstkommende er det forøvrig markering ved Minnebautaen ved Hadsel kirke.

De fleste som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner kommer tilbake med nye erfaringer og en unik kompetanse fra konfliktområder. Forskning viser at de fleste greier seg bra etter tjenesten. Noen vil allikevel ha behov for oppfølging etterpå som følge av opplevelser og hendelser fra tjenesten. Med tanke på veteranenes erfaringer og kunnskap kan de også være en ressurs i lokalsamfunnet, heter det blant annet i skrivet som omhandler veteranene.