Mellom 16.45 og 18.30 tirsdag ettermiddag vil det pågå en stor brannøvelse på Andøy Bo- og behandlingssenter(ABBS). I den forbindelse oppfordres bilister til å kjøre rolig forbi området mens øvelsen pågår.

– Det vil også være en god del utrykningskjøretøy på veien i dette tidsrommet. Hensikten med øvelsen er å trene de ansatte i å evakuere fra ABBS, i tillegg skal den lokale krisestab settes. Både brann, ambulanse og politi vil være involvert, forteller brannvernleder Tommy Andreassen.

Norsk folkehjelp stiller med 15 markører med ulike oppgaver under øvelsen.

– Pårørendeforeningen ved ABBS stiller også med syv stykker for å avhjelpe med pasienter og beboere, slik at alle ansatte får være med på denne øvelse, opplyser han.