Det ble lite diskusjon i saken om gjestehavn i Sortland. Formannskapet ble i saksarbeidet før torsdagens behandling av saken om gjestehavn, framlagt en utredning fra Sortland havn. Denne fikk de skryt for under møtet.

Politikere fra begge sider sa at de opplevde stor enighet om at man ønsker en gjestehavn.

I forkant av møtet stilte posisjonen følgende forslag, som ble vedtatt under møtet:

1. Formannskapet ber rådmann om sak til Kommunestyremøte i april med formål etablering av gjestehavn i Torghuken i henhold til beskrivelsene i denne saken fra Sortland Havn med unntak av servicebygg. Av tiltak på land inngår kun landfeste av flytebryggeanlegg.

2. Fremforhandlet avtale mellom Sortland Kommune og Gammelhavna Eiendom AS forelegges formannskapet for godkjenning.

Formannskapets behandling må foreligge før bestilling av anlegg.

3. Rådmann legger frem prosjektramme for utvikling av landområdene i tilknytning til gjestehavna innen utgangen av 2018

Dermed vedtok formannskapet å prioritere å få på plass flytebrygge, helst så raskt som mulig.

Målet er at man skal kunne komme i gang med den selv om man ikke er helt i mål med resten av gjestehavna.

Muntlig ble det framlagt en målsetning om å få brygga på plass i løpet av første halvdel i 2019.