Det var heftig diskusjon før formannskapet lukka møtet torsdag. Spesielt partiet Høyre var skeptisk til lukking, basert på det som sto i sakspapirene.

Formannskapet endte likevel med å lukke, og dermed ble journalistene og observatører sendt på gangen.

Oppsummerte Rød- og Kvitbryggesak

Ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo gikk de under den lukkede delen gjennom historikken i Rød- og Kvitbryggesaken, helt tilbake til 2014.

Det gjelder da blant annet kommunens helhetlige plan for området, med Kulturfabrikken, hotell og lignende.

Kommunen har i noe tid vært i konflikt med grunneier Georg Ellingsen AS, som eier Rød- og Kvitbrygga i dag. Daglig leder Geir Abel Ellingsen mener kommunen og GAE har inngått salgsavtale, men kommunen bestrider dette.

I fjor varslet Ellingsen at han vurderte søksmål, ettersom han mener kommunen har tatt i bruk deler av tomta. Ifølge Ellingsen er det ikke såvidt ham bekjent noe nytt i saken per nå.

Ba om ny sak

Bjørkmo sier også at det ikke er noe nytt i saken nå, at orienteringa rett og slett handla om å oppsummere ståa i saken.

Formannskapet besluttet under den lukkede delen av møtet å be rådmannen om å komme tilbake til formannskapet med en sak om veien videre, altså hva kommunen skal gjøre med saken framover.

Hva det innebærer, er per nå ikke klargjort, men det vil altså behandles politisk i løpet av nærmeste framtid.