Det er studiested Melbu som først har fått resultatene klare. Ifølge studierektor Øystein Hansen Bæverud ser man at Senterpartiet har gjort det godt, mye mulig på grunn av diskusjonene rundt flystasjonen på Andøya.

Her følger resultatene for Melbu: (tallene er oppgitt i prosent). Det er 174 elever på Melbu, og av disse avga 156 sine stemmer. Det betyr god valgdeltakelse, på 89,7 prosent. Antall blanke og eller ugyldige stemmer var 22.

Melbu

Frp 21,6

Ap 17,9

Sp 13,4

Høyre 10,4

Venstre 9,7

MDG 6

Piratpartiet 3

NKP, Kystpartiet, KRF hadde alle 0,7 prosent.

Stokmarknes

På Stokmarknes består overraskelsen i at Frp gjør det veldig dårlig. Ellers er det ingen store uventede resultater.

Arbeiderpartiet 29,1 %

Sosialistisk Venstreparti 21,1 %

Senterpartiet 11,7 %

Miljøpartiet de Grønne 8,7 %

Høyre 5,7 %

Venstre 5,3 %

Piratpartiet 5,3 %

Rødt 3,4 %

Kristelig Folkeparti 3 %

Fremskrittspartiet 2,6 %

Alliansen 0,4 %

Helsepartiet 0,4 %

Kystpartiet 0,4 %

NKP 0,4 %

Partiet de Kristne 0,4 %

Blankt 2,3 %

Det var 265 avgitte stemmer, av disse seks blanke stemmer på Stokmarknes.