Følgende melding er gått ut til abonnementer i Andøy: Det er avdekket en vannlekkasje i området Breivika - Skarstein som berører alle abonnenter fra Breivika til Andenes. Lekkasjen er lokalisert, det jobbes nå med å stenge den ute.

Det vil være fritt for vann til samtlige abonnenter inntil lekkasjen er stengt ute. Abonnenter fra Fjellveien i Breivika til og med Storelva på Skarstein vil være fri for vann inntil lekkasjen er utbedret. Det anbefales å demontere sil på vannkran og la kaldt vann renne en stund når vannet er tilbake. Andøy kommune beklager de ulemper dette påfører våre abonnenter.