I følge forskriftene vil norske fartøy ha tillatelse til å fiske og lande følgende mengder av hver art i de angitte områdene:

Torsk: Fartøyene kan fiske og lande inntil 214 124 tonn torsk i områdene nord for 62° N, med unntak av Fiskerisonen ved Jan Mayen.

Hyse: En kvote på 70 605 tonn hyse er fastsatt for fisket nord for 62° N, med unntak av Fiskerisonen ved Jan Mayen.

Sei: For sei tillates det en fangst på opptil 209 323 tonn i Norges territorialfarvann og Norges økonomiske sone nord for 62° N.

Kvoteenhet for torsk i lukket gruppe etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

HjemmelslengdeStørste lengdeKvoteenhet (fartøykvote)
Under 11 mUnder 11 m8,9789
11 – 12,99 m8,9789
13 – 14,99 m8,9789
På eller over 15 m8,9789
11–14,99 mUnder 11 m8,8664
På eller over 11 m8,8664
15–20,99 mUnder 11 m8,5509
På eller over 11 m8,5509
21–27,99 mUnder 11 m8,7591
På eller over 11 m8,7591

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta torsk (tonn):

HjemmelslengdeKvotefaktorFartøykvote
under 7 meter1,262311,33
7–7,99 m1,491813,39
8–8,99 m1,773415,92
9–9,99 m2,169819,48
10–10,99 m2,347121,07
11–11,99 m3,193728,32
12–12,99 m3,788633,59
13–13,99 m4,592340,72
14–14,99 m5,228946,36
15–15,99 m6,520355,75
16–16,99 m7,258162,06
17–17,99 m8,007268,47
18–18,99 m8,844275,63
19–19,99 m9,593282,03
20–20,99 m10,25487,68
21–21,99 m9,93287,00
22–22,99 m10,366890,80
23–23,99 m10,779294,42
24–24,99 m11,191698,03
25–25,99 m11,526100,96
26–26,99 m11,9608104,77
27–27,99 m12,284107,60

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande følgende kvanta torsk (tonn):

FartøylengdeMaksimalkvoteHerav garantert kvote
Under 8 meter54,3
8 – 9,99 meter76
10 meter og over86,9