Den seneste saken er et innbrudd og skadeverk på en hytte i Kjerringnesdalen natt til den 26. oktober.

– Sakene etterforskes bredt og politiet har ulike hypoteser som undersøkes for å få klarhet i hendelsesforløp og hvem som står bak. Per nå har vi ingen mistenkte i sakene. Det er for tidlig å si om det er sammenheng mellom de ulike innbruddene, men det kan ikke utelukkes, skriver politiet i en pressemelding.

De opplyser om at de så langt i etterforskningen har gjennomført åstedsundersøkelser, avhørt sentrale personer og jobber nå med gjennomgang av tips fra publikum.

– I den sammenhengen ønsker politiet fortsatt tips fra publikum, da spesielt opp mot bevegelser i Kjerringnesdalen i tidsrommet 25. oktober kl. 21.00 til 26. oktober kl. 09.00. Herunder er også eventuell kameraovervåkning i området høyst relevant, skriver politiet.

Tips kan meldes til tlf. 02800