Det stemmes og det stemmes på Facebook over VAs åtte kandidater til å bli Årets hadselværing.

En av kandidatene, Kjell Arne Halmøy, har tatt en klar ledelse foran turnfamilien Oshaug.

Disse to kandidatene har fått vesentlig flere stemmer enn de andre fem kandidatene, som er:

* Kate Adolfsen Trabelsi

* Terje Jørgensen

*Pankaj Barth/Anne Katrine Grimstad

* Hans Bakken

* Inger Bårdsen.

– Avstemmingen vil bli 21. februar, opplyser Geir Bjørn Nilsen, som er sekretær for juryen.

Etter at avstemmingen er over, vil det bli holdt et jurymøte hvor vinneren vil bli utpekt.

Så langt er det avgitt over 1.000 stemmer.