Kommualsjef Erland Elvenes bekrefter tallet, men sier at administrasjonen ikke foretar noen umiddelbar reaksjon angående nedlegging.

Oppstarten av det nye skoleåret kommer til å gå helt som normalt.

- Elevtallet er så mariginalt at vi må drøfte situasjonen nærmere.For det selges hus i bygda, det kan komme tilflytting og plutselig er det flere enn 35 elever, sier han.

Ingen endring

- Må politikerne eventuelt gripe inn dersom elevtallet blir for lavt?

- Da må administrasjonen gå til politikerne for å forhøre seg om situasjonen, men før skolestart vil det altså ikke skje noe, sier kommunalsjefen.

Også ved Sommarøy skole blir det færre elever neste skoleår. Det ligger an til at skolen får 60 elever og vil fortsette som egen skole.