- Jeg mener fortsatt at det er politiet som skal ta seg av situasjoner som involverer truende personer, men når de ikke kan være til stede, er vi nødt til å se på andre alternativer. Da må vi bruke de ressursene som er tilgjengelige, sier Pedersen.

PLIVO på dagsorden

I forrige uke ble en familie på Melbu vekket midt på natta av at en fremmed mann banket og slo på inngangsdøra. De følte seg truet, men fikk ikke hjelp av politiet på grunn av manglende kapasitet. Det var den situasjonen som gjorde at Pedersen satte PLIVO-ordningen på dagsordenen. PLIVO er for øvrig en forkortelse for pågående livstruende vold og er en prosedyre for samvirke mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

- Jeg tok kontakt med brannvesenet her i Bø og begynte å diskutere mulighetene vi har når ikke politiet er tilgjengelig. Når tjenester plukkes bort og sentraliseres og det går ut over innbyggernes trygghet og hjelp, må kommunene stille opp. Vi må innta en breiere samfunnsrolle på grunn av at tjenester forsvinner, som i tilfellet med lensmannskontoret i Bø, sier han.

- Kan ikke vente en halvtime

Selv om politiet ikke har kapasitet til å rykke ut til en farlig og truende situasjon, er Pedersen opptatt av at folk ikke skal føle seg utrygge.

- Når politiet ikke kan rykke ut til en hendelse der noen føler seg truet før det har gått halvannen time, kan det være prekært. Om en halvannen time kan det være for seint. Slik kan vi ikke ha det. Da er det viktig at vi bruker de ressursene vi har. PLIVO-ordningen er en slik ressurs. Den er der for en grunn. Jeg er opptatt av at innbyggerne i Bø, og andre kommuner, skal føle seg trygge og ivaretatt. Og når ikke politiet har kapasitet, har vi brannvesenet og PLIVO-ordningen.  For meg som ordfører handler det om å være sitt samfunnsansvar bevisst, slår han fast.

- Viktig samfunnsrolle

Pedersen understreker at brannmannskapene i både Bø og andre kommuner spiller en svært viktig samfunnsrolle.

- Brannvesenet er allsidige og gjør mye mer enn å slukke brann. De bidrar i forbindelse med trafikkulykker og er ofte på ulykkesstedet lenge før politiet. De redder liv og er på mange måten den siste skansen som er igjen i lokalsamfunnet, sier han.

Pedersen ser ikke bort fra at situasjonen på Melbo kunne løst seg dersom en PLIVO-aksjon ble iverksatt.

- Kanskje det hadde vært tilstrekkelig at en uttrykningsbil og uniformerte brannmenn dukket opp, og at det i seg selv ville roet ned vedkommende, sier Pedersen.

- Politiet bestemmer

Øyvind Liland er brannkonstabel og uttrykningssleder i brannvesenet i Bø. Han understreker at det er politiet og operasjonssentralen, og ikke brannvesenet, som styrer en eventuell PLIVO-aksjon.

- Vi har en myndighet til å bistå, men det er alltid innsatsleder som avgjør om situasjonen er av en slik art at brannvesenet skal rykke ut. Det er ikke noe vi selv styrer. Vi er er først og fremst en ressurs som kan stilles til rådighet, men som må rette seg etter politiets vurderinger og bestemmelser, sier han.

Tilleggsressurs

Ifølge Liland handler brannvesenets rolle i PLIVO-ordningen mye om at de skal ha en preventiv eller såkalt skremmende effekt.

- Det er begrenset hva vi kan gjøre med det utstyret vi har. Vi har brannslange og øks og har en viss trening i å håndtere vanskelige situasjoner. Instruksene i PLIVO sier

Men det er ikke slik at vi kan stille opp i all slags scenarier. Er det for eksempel snakk om hendelser som involverer våpen, vil det være langt utenfor vårt mandat. Vi skal først og fremst være en tilleggsressurs, understreker Liland.