I denne lille videoreportasjen kan du høre daglig leder Arne Hjalmar Hansen hos NAROM fortelle hvilke muligheter denne bevilgninga gir, og du kan høre fylkesrådslederens tanker om viktigheten av dette.