Hilde Jarnæs Madsen, Julie Nordstrand Westjord og Ann Hilde Hoel hos Bleik Landsbyservice gleder seg til å ønske gjestene velkommen inn i sin nye kaféavdeling.

Det skjer etter en del måneders bygging, og nå er altså alt klart til bruk.

– Vi vil takke kundene som har vært fantastiske i byggeperioden, og alle håndverkerne som har gjort en super jobb. Nybygget står ferdig før tida, og vi har allerede fått en ny og bedre hverdag.

– Nybygget skal også sørge for at butikken blir «ny». Det skjer ved at skilleveggen mellom butikken og den gamle kaféavdelinga rives, slik at dette arealet blir en utvidet dagligvareavdeling. Ting skjer trinnvis, og vi gleder oss. For dette blir bra, smiler Hilde, Julie og Ann hos Bleik Landsbyservice.

Se en liten stemningsrapport i vår videoreportasje, der det også fremkommer at kundene også gleder seg. Her får du høre hva Lena Fodstad synes om satsinga.