VOL og SortlandsAvisa har de siste årene skrevet om stagnasjon og nedgang i detaljhandelen i Sortland.

2013-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at den negative trenden fortsetter.

Se tabell over.

I fjor brukte innbyggerne i Sortland nærmere 112.000 kroner hver på detaljhandel i sin egen kommune i løpet av året. Det er 5.187 kroner mindre enn de gjorde året før, og tilsvarer en nedgang på 4,4 prosent.

Detaljhandel er salg av varer til personlig forbruk, og er blant annet det du finner i matvarebutikker, klesbutikker, i sportsforretninger, Vinmonopolet og trelastforretninger. Unntak er handel på bensinstasjoner, bilforretninger og agentur.

SSB utarbeider statistikken ved å dele omsetningen i kommunens butikker på antall innbyggere.

Oversikten man sitter igjen med forteller at mange kommuner sliter med handelslekkasje, mens andre tjener godt på å være et handelssentrum for en større region.

Nye butikker, strategier, eller nedleggelser, vil naturlig nok spille inn på omsetningen i kommunene.

Vekst i Bø og Øksnes

Naboene i nord, Bø og Øksnes, opplever det motsatte som regionens handelssentrum.

Der brukes det mer penger lokalt.

Detaljhandelen i Øksnes har en markant vekst i omsetninga fra 2012 til 2013 med 7,3 prosent. Øksnesværingene har dermed handlet for 5.300 kroner mer i egen kommune i fjor enn året før.

Bøfjerdingene handler også mer lokal, og har en økning på 3,3 prosent.

I Hadsel kommune har det vært en marginal økning på 0,1 prosent per innbygger det siste året, mens Andøy har en vekst på 1,4 prosent.

Ikke overrasket

Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bodø og halvt vesteråling, er ikke overrasket over oppgangen i Øksnes.

- Det er naturlig. De har større næringsutvikling og vekst enn Sortland. Handel er knyttet til velferd og antall folk som handler. I Øksnes har det vært tilstrømming av yrkesaktive de senere år. Velferden øker også, fordi folk får bedre jobber og bedre betalt, og det er gode tider i fiskerinæringa.

- Tilbudet i Øksnes har blitt bedre, men de har også mer penger å bruke, mener Bullvåg.

- Folketallet i Sortland øker lite og næringsveksten er svak. Når handelsstanden heller ikke utvikler seg, som på Sortland, så vil du få en stagnering i vekst, sier Bullvåg.

- Ingen sterk nedgang

I Norge ble det omsatt for 75.678 kroner i detaljhandelen per innbygger i fjor.

Tilsvarende ser vi at hver innbygger i Sortland brukte 111.957 kroner. Det er mest av alle kommuner nord for Ålesund, og Sortland var i 2013 den 14. største handlekommunen i landet.

Bullvåg mener at man skal være forsiktig med å si at det er en sterk nedgang i handelstallene på Sortland.- Dette er normale variasjoner, men med en trend, sier han.

- Er det en trend du tror vil vare?- Den vil vare om ikke Sortland får et bedre handelstilbud.

- Hva har netthandel å si?- Netthandelen er i sterk fremmarsj, men skulle ha rammet Øksnes mer enn Sortland, sier Bullvåg.