Andenes fiskemottak AS har til nå vært eid med 50 prosent hver av Vesteraalens AS og Brites Vaz Imãos, Lda. I tillegg eier det portugisiske selskapet 100 prosent av aksjene i Andøya Fisheries AS.

– Vi var enige om at den ene parten skulle kjøpe den andre ut, og løsningen ble at de kjøpte ut Vesteraalens AS, sier Geir Wilhelm Wold, som er hovedeier i Vesteraalens AS.

– Det er komplisert å ha et todelt eierskap med 50 prosent hver, men vi skal fortsette samarbeidet og har laget en avtale om det, sier Wold.

– Jeg tror ikke dette får noen store konsekvenser for driften her. For meg blir det lettere å ha et styre å forholde meg til, sier Leif Kvivesen som er administrerende direktør i Andenes fiskemottak AS.

Både Andenes fiskemottak AS og Andøya Fisheries AS gikk med overskudd i fjor. Fiskemottaket hadde et resultat på 430.000 kroner, mens Andøya Fisheries fikk et overskudd etter skatt på 811.000 kroner.