Camilla Skog Rodal kunngjorde at hun ville stemme imot.

- Hyblene er for små. Prisen er for høy og vi burde gått for ei selvfinansiert løsning. Det går an. Vi stemmer mot fordi vi har ikke råd å bruke 91 millioner kroner på noen råflotte hybler. Da kunne vi brukt pengene på noen flotte omsorgsboliger som var selvfinansierte.

Kurt Jensen repliserte.

- Om det var slik at vi skulle gjort det på en annen måte, kunne dere gjort det da dere satt i posisjon. Saken er gått siden 2010. Jeg håper vi kan få det gjennom og bli ferdig med saken.

Ronny Gabrielsen (Frp) sa han ble tatt på senga av partifelle Rodals nei til utbygging og kunngjorde at han ville stemme for.

Rodal repliserte til Jensens uttalelse.

- Da vi satt i posisjon var forutsetnigen at det skulle være selvfinansierende. Prisen på 91 millioner kroner kom som et slag i trynet på oss i opposisjonen etter at vi gikk fra posisjon til opposisjon. Hver gang denne saken har vært oppe, har vi spurt om en selvfinansierende løsning.

Under voteringen ble det vedtatt å gå for innstillingen mot seks stemmer fra Frp, MOS og Venstre.

Ekren får nødstrøm I løpet av året kommer det nødstrømaggregat på Ekren. Stokmarknes må vente. Ferdig i 2018

1. oktober 2018 er datoen de nye omsorgsboligene skal kunne tas i bruk, dersom alt går på skinner. Det var i 2010 kommunestyret første gang vedtok å starte arbeidet med forprosjektet for omsorgsboliger på Stokmarknes. I fjor høst godkjente kommunestyret en foreløpig pris på drøyt 91 millioner kroner, og prosjektet har vært lagt til offentlig anbud i år.

Fem entrepriser

Arbeidet ble delt inn i fem entrepriser: bygging, rør, elektrisk arbeid, ventilasjon og heiser, hvorav selve bygginga utgjør den største enkeltkostnaden. Åpninga 9. juni viste at det ikke var den helt store interessen.

– Vi vet at det er gode tider og mange har mye å gjøre, sier Vegar Melchiorsen i Hadsel Eiendom til VA.

Kun to entreprenører, PEAB Nilsen & Haukland AS og Sortland Entreprenør konkurrerer om hovedentreprisen: Nilsson Haras AS og GK Rør As konkurrerer om rørtekniske anlegg. På de tre siste er det ingen konkurranse: Reber Schindler Heis AS ønsker å levere heiser, Elektro Installasjon AS har levert tilbud på elektriske anlegg, og GK Inneklima AS kan sette opp ventilasjonsanlegg.

Selv uten stor konkurranse kommer man likevel innenfor ramma på 91 millioner, og kommunestyret skal torsdag bestemme seg for om man går videre med kontraktsinngåelse.

20 enheter

Det nye bygget skal ha plass til 20 boenheter, som får en kvadratmeterpris på rundt 40.000 kroner.

Hadsel Eiendom vil stå som eier, mens Hadsel kommune leier, og administrerer utleien til beboerne.