Daglig leder Hans Benjaminsen er stolt over at Th. Benjaminsen har holdt koken i 120 år.

– Gjennom generasjoner har vi klart å få hjulene til å gå rundt. Vi driver med skipsekspedisjon og handel som vi alltid har gjort. Vi klarer oss ved å være tro mot det vi kan, samtidig som vi omskolerer oss til den tiden vi lever i, sier Benjaminsen.

Selv om han helst betegner fjoråret som et normalår, har selskapet økt omsetningen med 10 prosent til 30 millioner kroner

– Selv om vi har en intern splittelse på dagligvarehandelen og skipsekspedisjonsdriften, er Th. Benjaminsen ett selskap. Vi bruker ikke mye tid på å fakturere utgifter fram og tilbake, sier han.

870 båtanløp

I fjor hadde bedriften 870 båtanløp. Hurtigruten sto for 670.

– Vi nærmer oss 100.000 tonn i samlet godsmengde. Det er dobbelt så mye som vi hadde året før. 2016-tallene er de største vi noensinne har hatt.

Økningen skyldes i stor grad bulkmasse.

– Det er mye sand og grus som brukes til anleggsvirksomhet. I tillegg til den hvite sanden som hentes fra Andfjorden. Utenom dette er det jord og kraftfôr som utgjør betydelige mengder, sier Benjaminsen.

Livskraft

Benjaminsen er meget tilfreds over å se to svære byggekraner på skoletomta.

– Det er et klart tegn på at her skal det fortsette å bo folk, og barn skal gå på skole, sier han.

Det er godt for ham å se i denne tiden der firmaet i likhet med resten av andøysamfunnet er preget av nedleggelsesvedtaket av Andøya flystasjon.

– Til tross for dystre utsikter fra statlige hold, er byggekranene et tegn på at næringslivet ikke må gi opp, men tenke fremover og gripe de mulighetene som er, sier han.

Ser stadig skyer

Benjaminsen sier med et ironisk smil at han alltid ser skyer i horisonten, uansett om det går bra i øyeblikket.

– En annen sky på himmelen er statens avtale med Hurtigruten AS, som går ut om to år. Avtalen ligger i bunn for at hurtigruta seiler langs kysten med det rutemønsteret som har vært siden 1922. Usikkerhet omkring denne avtalen har ligget i bakhodet hver gang den skal reforhandles. Vi har ikke investert på en slik måte at det blir kroken på døra for selskapet vårt, men det vil få dramatiske konsekvenser for noen av våre største kunder, sier Benjaminsen.

Bare prat

Benjaminsen merker seg at myndighetene snakker i fine ord om at gods skal over fra hjul til kjøl.

– Likevel er det ingenting i handling som tilsier at det blir slik. Det blir stadig flere lastebiler på veiene. For å unngå denne økningen burde man ha mange havner langs kysten. Nærskipsfarten har nå så mye avgifter at vi ser en utvikling der en av våre største transportselskaper har gått over til ho-ved havn i de store byene Harstad/Bodø/Tromsø, og i stedet får gods fra småsteder fraktet dit med lastebil, forklarer Benjaminsen. Han ser med det en utvikling stikk i strid med statens intensjon.