Fredag formiddag skal regjeringen presentere forsvarets nye langtidplan, men allerede onsdag morgen hevder VG å vite hovedtrekkene i planen. Der kommer det blant annet fram, slik Harstad Tidende allerede har meldt, at Kystjegerkommandoen mest sannsynlig forsvinner.

Ny forsvarsplan legges fram fredag: - Mye tyder på at Kystjegerkommandoen forsvinner fra Harstad Her er ordfører Marianne Bremnes' plan B.

Bytter ut Orion

Forsvarssjefens fagmilitære råd til regjeringen er som tidligere omtalt å blant annet erstatte Orion-flyene på Andøya med droner. VG skriver regjeringen heller vil erstatte disse med nye maritime patruljefly, trolig amerikanske P-8 Poseidon.

Hvilke konsekvenser dette vil ha for forsvarets tilstedeværelse på Andøya sier avisen ikke noe om.

Vi blir hardt rammet av forsvarskuttene ...men det er visst lys et sted i tunnelen

Kystvakta blir på Sortland

Det avisen imidlertid mener å vite er at Kystvaktbasen forblir på Sortland, også det i strid med forsvarssjefens forslag i sitt fagmilitære råd.

Flere av dagens anlegg rundt om i landet vil trolig bli lagt ned, blant annet Kystjegerkommandoen i Harstad, men ett av argumentene VG mener blir brukt i langtidsplanen er at kostnader ved flytting i flere tilfeller vil overstige gevinsten ved nedlegging.

- Nordområdene viktig

VG skriver at de fra flere hold har fått informasjon at de store pengene i forsvarsbudsjettene fremover vil gå til de elementene som er mest etterspurt av allierte NATO og USA.

- Den altoverskyggende hovedoppgaven til det norske forsvaret vil være å holde NATOs nordflanke og ha kontroll på Russlands aktivitet i nordområdene, Barentshavet og i Norskehavet, skriver VG.