Sortland kommune har i dag ikke et kommunalt maritime industriområde å tilby bedrifter som ønsker å etablere seg i Sortland.

Derfor ønsker rådmannen nå å sette av én million kroner tomter til et industriområde i Holmen.

Vil legge til rette for Calanus-fabrikk

Kommunen har gjennom tidligere vedtak ønsket å legge til rette for etablering av maritime bedrifter i Holmen.

«Administrasjonen har derfor vært opptatt å holde god fremdrift i reguleringsarbeidet, slik at kommunen kan tilby arealer til nye etableringer. Nå er det viktig å legge til rette for ei mulig etablering av fabrikk til Calanus dersom det blir aktuelt», skriver rådmannen i sin innstilling foran torsdagens formannskapsmøte.

Grunneierne som har mistet sine nausttomter, får nye tomter i nærheten.

– Avtalen forutsetter godkjenning for fradeling av nausttomtene. I prosessen rundt grunnerverv har samtlige grunneiere vært positive og selv bidratt aktivt til å finne gode løsninger.

Tre grunneiere

I området som kommunen nå regulerer, er det tre grunneiere. To av grunneierne har krevd å få nye nausttomter som en del av erstatning for tap av egne nausttomter. Den tredje tomteeieren har krevd innløsning av naust og tomt.

Kommunen har derfor inngått avtale med ytterligere én grunneier om kjøp av to naustomter. Grunneier har søkt om å få fradelt disse to tomtene.

– Det er gjennomført takst av arealene og samtlige grunneiere har akseptert takstene, skriver rådmannen i sin innstilling og anbefaler altså at det settes av én million kroner gjennom årets tredje budsjettrevisjon som skal dekke kostnadene til grunnerverv til et fremtidig, kommunalt industriområde i Holmen.