Reguleringsplanen ble torsdag vedtatt mot kun Rødts stemme.

– Jeg har vært i kontakt med utbyggerne, og de sier det er helt avgjørende for deres fremdriftsplan at vi får på plass en reguleringsplan for Strandskogjordet, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo før voteringen på torsdagens formannskapsmøte.

Veiproblem

I forbindelse med at Coop ønsker å opprette et handelskonsept på øvresida av Vesterålsgata, må butikkene nedenfor, som omfatter Byggmakker Per Strand, Absteiro AS, Jakobsen Engros, Sortland Maskin og Biltrend, skaffe til veie en ny adkomst.

Årsaken er at Statens Vegvesen ikke godkjenner at adkomsten blir som i dag, dersom et handelskonsept kommer også på øvresiden av veien.

Les også: – Ingen forpliktelser å tilrettelegge ny adkomst for næringsdrivende

– Kaffen i vrangstrupen

I papirene til saksbehandlingen i torsdagens formannskap har kommunalteknisk avdeling skutt ned alle påstander fra de næringsdrivende og hevdet at kommunen ikke har noen forpliktelser overfor dem i å bidra til å sikre ny adkomst.

Dette er de næringsdrivende særs kritisk til, og de mener feil fakta er brukt som grunnlag for avgjørelsene som er tatt. Også Høyres Roar Wessel Olsen var kritisk i formannskapsmøtet.

– Jeg satte kaffen litt i vrangstupen da jeg leste kommentarer fra administrasjon på innspill fra aktørene på nedsiden. Sjelden har jeg sett en slik ovenfra-og-ned-holdning til aktører i kommunen. I min verden er kommunen der for å serve oss som innbyggere og næringsaktører, sa Wessel Olsen.

Les også: – Lite profesjonelt av saksbehandler

– Det virker nesten som Roar glemmer at han selv er i kommunen, og det virker som at han distanser seg fra Sortland kommune, kontret Christoffer Ellingsen (Rødt).

– Ellingsen sier jeg distanserer fra kommunen, men han distanserer seg voldsomt fra det ansvaret han har for kommunen. Hvem er det som styrer? Jo, det er blant annet Rødt. Hvor lenge skal vi vente, Christoffer, på at det behager oss å sette i gang med ting? Skal Sortland kommune være fullstendig på vent? spurte Wessel Olsen senere i møtet.

– Det er interessant at du er villig til å snakke om hvor lenge vi skal vente. Det er det bare Rødt som har gjort det til nå. Men det er synd at alle andre partier synes dette er den beste reguleringsplanen vi kan få for Strandskogjordet, kontret Ellingsen.

Rødt med forslag

Rødt stemte imot å vedta reguleringsplanen, da de mener at konseptet fra Coop Extra i liten grad tilfører Sortland noe nytt. Partiet ønsker at Strandskogjordet heller bør brukes til noe som ikke er likt eksisterende tilbud i byen.

– En konsekvens av å stemme nei er at det kommer nye reguleringsplaner, eller at vi slipper dette konseptet, som vi egentlig ønsker.

Ellingsen og Rødt fremmet tre forslag til saken i formannskapsmøtet:

1. Sortland kommune godkjenner ikke forslag til detaljregulering av Strandskogjordet som beskrevet i handelskonsept fra Coop Extra.

2. Konseptet utgjør i hovedsak en utvidelse av for like tilbud som allerede eksistere med tilstrekkelig kapasitet og i rimelig nærhet innafor Byplanen. I så måte er den foreslåtte utbygginga samfunnsmessig sløsing.

3. Sortland kommune ønsker at Strandskogjordet som en av de få store, sammenhengende arealer innafor Byplanen, nyttes først og fremst til å tilføre Sortland noe nytt.

– Stusset veldig

Asbjørn Tingvoll (Frp) sier han reagerte på ordfører Bjørkmos svar på spørsmålet om hvem som skal betale en ny vei på nedsiden av Byggmakker og de andre næringsaktørene på nedsiden av Vesterålsgata.

– De er nødt til å være med på kostnadene, ellers får vi det ikke til. Fordelingen må vi komme i lag og finne ut av, sa Bjørkmo til VOL tidligere i år.

– Da ordføreren sa i media at veien nedenfor Strandskogjordet var de næringsdrivende sitt problem, stusset jeg veldig. Vanligvis er det kommunen som sørger for veiene til næringsområder, som i Vestmarka. Det må være dialog med de næringsdrivende, og vi må vedtak at veien skal bygges, planlegges og reguleres så fort som mulig, sa Tingvoll.

Møte med fylket

Ordfører Tove Mette Bjørkmo orienterte at hun i dialog med fylket er enige om et snarlig møte.

– Vi ønsker et møte, fortrinnsvis på Sortland, så både ordfører, administrasjon og representanter fra fylket kan dra på befaring på Sortland og kanskje ha et åpent møte med næringsliv og formannskapet.

Les også: Fylket sier nei til mer storhandel

– Risikerer ikke økonomiske insentiv

Etter en heftig diskusjon kom økonomisjef Johnny Kvalø inn i formannskapssalen for å svare på om det ville bli noen økonomiske konsekvenser for kommunen om man stoppe reguleringsplanen.

– Det ser foreløpig ikke ut til at det kan gjøres noen økonomiske insentiv mot Sortland om vi stopper reguleringsplanen, sa Kvalø.

Les også: Mener Bjørkmo får smake sin egen medisin