14. mars 2005 gikk kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes inn i et interkommunalt samarbeid. Vesterålskommunene bestemte da at legevakttilbudet på kveldene, natta og i høytidene skulle flyttes til legevakta på Stokmarknes sykehus.

Dermed skulle legene fordele disse type vaktene i en vaktordning på sykehuset. Derfor er det nå en lege på vakt i Stokmarknes, i stedet for at det er en lege på vakt i hver eneste kommune. Målene med samarbeidet var blant annet for å redusere vaktbelastningene for legene, slik at det ville bli mer attraktivt å være lege i Vesterålen, og for å styrke og stabilisere legedekningen i regionen. Høyt trykk i høytidene Intensivsykepleier Lars Lauritzen har vært på legevakta på Stokmarknes siden ordningens fødsel. - I starten var det et voldsom trykk på oss. Og det er de forsatt i høytidene. Mens det til vanlig er 50 henvendelser på en vakt, fikk de i jula over 100 henvendelser i døgnet. Dette gikk utover både sykepleiere, leger og pasienter som måtte vente lenge, sier sykepleier Monica Fjell. Men selv om det er langt å reise for pasientene, tror ikke Lauritzen at det påvirker pasientenes sikkerhet. - De syke ville uansett måtte fraktes til sykehuset.

Bedre for legene

Han sier at han oppdager at legene er meget fornøyde med vaktordningen etter som de får mer fritid. - Det er også blitt fagmessig bedre, ettersom at legene har alle hjelpemidlene på en plass. Det til tross, sykepleierne tror ikke at det har ført til at det alltid er uproblematisk å få nok leger i alle kommunene. - Det ser ikke ut til at ordningen har slått positivt ut for alle kommunene i Vesterålen, med tanke på rekruttering av leger. Ambulansearbeider Ketil Jakobsen har jobbet i ambulansen i en årrekke, og har også opplevd hvordan det hele har endret seg siden legevaktsamarbeidet startet. Han sier at legene derimot har fått en annen hverdag. Før var det vanlig at legene drev med hjemmebesøk, mens nå kommer pasientene til sykehuset. - Det er blitt veldig sjelden at legene er med på oppdrag ute, men det hender dersom det er rolig på legevakta, og ordentlig akutt.

Stengte bruer

Ambulansen er som regel de som kjører ut og vurderer om tilfellet kan vente til dagen etterpå, eller om de må sendes til sykehuset. - Vi her i Stokmarknes merker ikke store endringer, jeg tror heller at det er en del pasienter på for eksempel Andøy som mener at det er langt å reise. Særlig problematisk blir det dersom bruene er stengt, sier Jakobsen. Det er ambulanse på Andenes, Stokmarknes, Myre, Bø, Åse og Sortland. Kun ambulansene på Stokmarknes og Sortland har tilstedevakt på ambulansestasjonen døgnet rundt, mens de andre har hjemmevakt i kveld og i helgene. Det vil medføre litt lengre utrykningstid.

- Ti år er nok

I pensjonistkafeen i Lionshuset på Andenes, er det ikke vanskelig å finne noen som vil si noe om legevaktsamarbeidet i Vesterålen. Hanne Simonsen har ikke noe å utsette på det faglige tilbudet, men mener avstanden er for lang dit fra Andenes. - Det er alt for galt at legevakta skal ligge så langt unna, og ideelt sett skulle vi hatt en egen i Andøy, sier hun.

Simonsen tenker ikke primært på seg selv når hun mener dette, men på kommunens eldste og yngste innbyggere. - Plutselig trenger man legehjelp utenfor legekontorets åpningstider, og da er det for galt at man må kjøre 26 mil tur/retur Stokmarknes. Med den pågående debatten om ambulanseberedskapen og stadig stenginger av begge de to alternative veiene til Andenes, så hadde jeg helst sett at ti år med legevaktsamarbeid i Vesterålen var nok, sier Simonsen. Hun har en klar oppfordring til Andøys kommunestyre. - De bør våkne opp og tenke seg om. Kanskje er det på tide å vurdere en egen legevakt i Andøy slik vi hadde tidligere.

- En suksess

Leder for Vesterålen Regionråd, Sture Pedersen, mener at samarbeidet har vært positivt. - Det har vært en suksess. Det var nok litt turbulent i starten, og det er nok noen som ikke liker å måtte reise lengre for å komme seg til legevakta, men det er blitt en veldig stabil legedekning i landsdelen. Han sier at det tidligere har vært vanskelig å få kabalen til å gå opp med turnuser og helgefri. Dessuten er det vanskelig med tanke på økonomien. - Det er viktig å understreke at pasientene også har en ambulansetjeneste. Dersom en krise skjer, er legene i kommunene disponible til å rykke ut. - Er det noe som kan forbedres i samarbeidet? - Det er alltid noe å bli bedre på, vi kunne sikkert ha hatt en bedre dialog og jobbe bedre med forebygging av sykdom.

- Lettere å rekruttere

Også varaordfører i Hadsel Inger Hope (H) ser positivt på ordningen. - Vi er fornøyd med å ha fått på plass en regional legevaktordning, og etter mitt syn og erfaring fungerer den bra. En slik ordning gjør det lettere for oss (kommunen) å rekruttere leger til kommunen. Det blir mindre vaktbelastning på hver lege og dette ser vi på som et stort pluss i rekrutteringsøyemed. Kommunen er også positive til plasseringen av legevakta. - At vi har fått den regionale legevakta plassert på sykehuset er positivt både for pasientene, for legene i legevakta og hjelpepersonalet. Både med hensyn til videre undersøkelser og nærhet til spesialisthelsetjenesten.